Savaşın sağlık emekçilerine baskı, şiddet ve ölüm getirmesi nedeniyle sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte 1 haftalık nöbet tutma eylemi yüzlerce emekçinin katılımıyla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buluşuldu. Bu eylemlilik sürecinde aynı zamanda sağlık kurumları önünde stantlar açılarak barış beyannamesi sağlıkçıların imzasına açılacaktır.

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Saat 14:00’da basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını Diyarbakır Şube Eş Başkanı Selma ATABEY okudu.

Eş Genel Başkanımız Gönül ERDEN, TTB Konsey Başkanı Beyazıt İLHAN, Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu ÇERKEZOĞĞLU kısa konuşmalar yaptılar.

Eş Genel Başkanımız Gönül ERDEN; “Her zaman insanları yaşatmak için mücadele eden sağlık emekçileri, baskı şiddet ve ölümle karşı karşıya kalmaktadır. Yüzlerce insanın yaşamını kurtaran sağlık emekçileri, Eyüp ERGENİ kurtarmak için müdahale ettirilmemeleri sonucu sağlık emekçisi arkadaşlarını yitirmenin hüznünü yaşamaktadırlar. Yaşamı sağlamak için barışın savunucusu olmayı sürdüreceğiz. ” dedi

Daha sonra saat 15:00’da araçlarla Silvan’a gidilmek isterken polis tarafından sorun çıkarıldı. Kimlik kontrollerinden sonra yola devam edilebilindi. Silvan’da yakılan 4 nolu sağlık ocağı önünde basın açıklaması yapıldı.

Buradan nöbet tutmak üzere Silvan Devlet hastanesi önüne gidildi.

yasamisavunuyoruz1 yasamisavunuyoruz2 yasamisavunuyoruz3 yasamisavunuyoruz4

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]