Sağlık meslek örgütleri, bölgede yaşanan çatışmalı ortamda sağlık kurumlarına ve çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili hazırladıkları raporu yaptıkları basın toplantısıyla paylaştı. Raporda, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının gittikçe zorlaştığını belirtilirken, bunun sonucu olarak sağlık çalışanlarının bölgeden ayrılma eğiliminin arttığına dikkat çekildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), oluşturdukları heyetin bölgede yaptığı incelemelere yer verdiği çatışma raporunu sundu. TTB Genel Merkezi’nde bugün gerçekleştirilen basın toplantısında raporun Van-Tatvan-Bitlis ve Nusaybin-Cizre-Silopi’de gözlem yapan 2 heyet tarafından hazırlandığı bildirildi. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, son dönemde yoğunlaşan silahlı çatışma ortamından kaynaklı sağlık kurumlarına ve çalışanlarına yönelik tehdit, saldırıların arttığını ifade etti. Demirdizen, ambulanslara yönelik salıdırıların gerçekleştiğini ve sağlık kurumlarına başvuran hasta sayısında da düşüşler olduğunu kaydetti.

KURUMLAR GÜVENLİK MERKEZİ OLUYOR

TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı ‘silahlı çatışma ve diğer şiddet durumlarına ilişkin kurallar’ın belirli olduğunu ifade ederek, yaralılar arasında herhangi bir ayrımın gözetilmediğini belirtti. Ancak özellikle yaralı güvenlik görevlisi ve şüphelilerin hastaneye getirildiğinde hastane ortamının güvenlik güçleri tarafından bir güvenlik merkezine dönüştürüldüğünü bildiren Bakkalcı, bunun sonucunda dışarıdan hasta girişlerinin engellendiğini ve sağlık çalışanlarına silahla dahil olmak üzere tehdit edilip sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını vurguladı. Bunun en yakın örneğinin Silopi’de polislerin acil servise gelerek nöbetçi Dr. Serdar Acar’ı tehdit ve zorla çatışma alanına götürmek istemesi olduğunu belirten Bakkalcı, “Yaşanan olayla ilgili soruşturma açılması gerekirken aksine Acar’ın aleyhine soruşturma başlatılıdı. Dr. Acar açığı alındı” diye konuştu. Soruşturmanın aslında bir cezalandırma yöntemi oluğuna dikkat çeken Bakkalcı, bunun herkesi susturmaya yönelik bir tavır olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşan TPD Medya Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya da yaşanan ortamdan doğrudan etkilenen sağlık çalışanlarının, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığına dikkat çekti.

Bölge insanının koşulsuz ve hemen bir barış istediği belirtilen toplantıda, sağlık çalışnalarının tümünün ortak talebinin bir an önce çatışmalı ortamın son bulması olduğu ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]