YÖK Kanununda yapılan değişiklikle önlisans mezunlarının lisans tamamlayabilmeleri için bir düzenleme yapılmıştır. 26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı Kanunun 32. Maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 69. Maddede, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” Şeklindedir.

2015-2016 eğitim öğretim yılı için açılacak lisans tamamlama programlarına başvurmuş adayların tercih işlemleri 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında e-devlet şifresiyle https://yoksis.yok.gov.tr/BTS internet adresinden alınmaya başlamıştır.  Yerleştirme işlemleri 3 Eylül 2015 tarihine kadar yapılacak ve sonuçlar https://yoksis.yok.gov.tr/BTS internet adresinden duyurulacaktır.

Başvuru sırasında sistem adayları lisans tamamlama için belirli bölümleri tercih etmeye yönlendirmektedir. Sistemin yönlendirdiği bölümlerin üst öğrenim sayılıp sayılmadığı hususunda üyelerimizde tereddüt oluşmuştur.

Kayıt sırasında sistemin yönlendirdiği bölümlerin üst öğrenim sayılıp sayılmadığı hususunda;

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı yazısına göre 11.05.2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nin “E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” bölümünün 3. Sırasına göre kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı’nın bu görüşüne dayanan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih ve 37106781 sayılı genel yazısı ile sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının üst öğrenim sayılması için yeterli görüleceği belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı Genel Yazısı incelendiğinde bir üst öğrenimin bitirilmesinde “kadro görevi ile ilgisi olması”, “kurumun görev alanı ile ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı açık bir şekilde belirtilmektedir.

Bu koşullarda lisans tamamlayanların üst öğrenim intibak işlemleri yapılacak olup bu süreçte görmüş olduğumuz eksiklikler hakkında da gerekli girişimlerde bulunacağız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]