Altı kıtadan toplumsal cinsiyet hakları üzerine çalışan aktivistler, Nisan 2014’te Malezya’da bir araya gelip, “Feministler olarak nasıl bir internet istiyoruz ve bunu elde etmek için ne gerekiyor?” sorusunu tartışmıştı.

Hedef, feminist hareketle internet hakları hareketleri arasında bir köprü kurmak ve birlikte çalışarak stratejik imkanlar yaratmaktı.

Association for Progressive Communications (APC) tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve İnternet Konferansı isimli üç gün süren bu etkinlikte, katılımcılar “internetin 15 feminist prensipi”ni kaleme aldı.

İnternette Feminist Prensipler, KaosGL.org tarafından Türkçe’ye çevrildi.

#FeministBirİntenetHayalEt

1. Feminist internet kadınların ve kuirlerin daha fazla güçlendirilmesi demektir. Tüm farklılıklar içinde ataerkinin çözümlenmesini içerir. Bu nedenle internete evrensel ekonomik, dizginsiz, koşulsuz ve eşit erişim hakkınıiçerir.

2. Feminist internet kamu ve özel diğer alanlarda bir yansıma ve hareketlerimizin devamlılığı ve direncidir. Hayatımızın politize kısımlarını internet üzerinden duyurmanın kararı bireysel ve kolektif olarak bizdedir.

3. İnternet dönüştürücü bir kamusal ve siyasal alandır. İnternet cinsiyetlerin, cinselliklerin ifade edilmesinde yeni formlar sağlar, kolaylaştırıcıdır. Bu, bölgede yer alan feminist hareketin inşası için hesap verebilir, şeffaf ve önemli fırsat taleplerini içeren ortamlar yaratır.

4. Online şiddet ve teknolojik şiddet, toplumsal cinsiyet temelli şiddetinsürekliliğinin parçasıdır. İnternette yaşanan kadın düşmanı saldırılar, tehditler, korkutma, kadın ve LGBTQİ’lerin yaşadıkları sorunlar, zararlı ve endişe vericidir. Bunu önlemek farklı internet paydaşlarının olarak ortak sorumluluğundadır.

5. Ulusal ve uluslararası düzeyde feminist sesleri susturmak isteyenlere, ahlak üzerindeki iddianın tekeline, diğer aşırı güçlere karşı direnmek gereklidir. Kadınların yaşadığı gerçekleri alternatif ve farklı anlatılar ileyükseltmek için internetin gücü gereklidir.

6.Feminist aktivistler olarak, şu anda interneti kontrol eden ataerkil alanlarda zorlu ve karar verme masalarında daha fazla feminist ve LGBTQİ olması gerektiğine inanıyoruz. İnternet mevzuatındaki düzenlemelerin demokratikleşmenin yanı sıra küresel ve yerel ağlar sahipliğinde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.

7. İnternet, neoliberal kapitalist mantığın feminist sorgulamasında, istikrarsızlaştırma, yapı bozum ve ekonomik gücün yaratılmasında, kolektif dayanışma ve açıklık ilkeleri ile bir dayanışma formu oluşturur.

8. Feminist aktivistler olarak, teknolojinin açık kaynak araçlarını ve platformlarını kullanarak feminist ortamlar yaratmayı taahhüt ediyoruz. Bunu teşvik etmek, yaymak ve bu araçların kullanımı ile ilgili bilgileri paylaşmak bizim önemli faaliyetlerimizdendir.

9. Kritik bilgilere erişim sağlamada –sağlık, zevk ve riskler de dâhil-, topluluklara ulaşma, kültürleri ifade etmede internetin önemi esastır, desteklenmeli ve korunmalıdır.

10. İnternetin izlenmesi ataerkil sistemin bir aracıdır. Bu izleme mekanizması çevrimiçi ve çevrimdışı hakları kısıtlar. Mahremiyet hakkının korunması ve veri üzerinde kontrol konusunda herkes için daha güvenli, açık internet kritik bir ilkedir. Bireylerin birbirini izlemesi, devletin bireyi izlemesi, özel sektör ve devlet dışı aktörlerin bireyi izlemesi konularına eşit özen gösterilmelidir.

11. Herkesin internette anonimlik ve unutulma hakkı vardır. Bu nedenle kişilerin çevrimiçi tüm kişisel veri ve bilgilerine hangi koşullar altında kimin erişebileceğine karar vermek ve silmek kişilerin denetimine bırakılmalıdır. Ancak, bu hakkın, bilgiye ulaşma, şeffaflık ve hesap verebilirlik için dengeli olması gerekir.

12. Seçme, ifade özgürlüğü ve internette çeşitli cinsellik deneyimleri devredilemez bir haktır. Anonimlik esastır.

13. İnsanların rızası ve bunu nasıl ifade ettiği kendi denetimindedir. Devlet ve devlet dışı faktörler insanların cinsel yaşamlarını kısıtlamaktadır. Biz ahlaki polislik, sansür ve hakların kısıtlanmasının büyük bir siyasi projenin parçası olduğunun farkındayız.

14. Biz feministler ve internet hakları savunucuları olarak çocuklar ve gençler için güvenli, sağlıklı ve bilgilendirici internet sağlamak için kendi rolümüzün farkındayız. Bu nedenle dijital güvenlik mekanizmalarının teşvik edilmesi gerekir. Aynı zamanda, biz onların, kritik zamanlarda cinsellik konusunda olumlu bilgilere erişimi içeren sağlıklı gelişimi için çocuk haklarını kabul ediyoruz. Zararlı içerik hakkında alınan kararlarda gençlerin sesleri ve deneyimleri dâhil edilmelidir.

15. Çevrimiçi pornografi bir insan hakları ve emek konusudur. Pornografi rıza, özerklik ve seçim ile ilgilidir. Kadınlara karşı yapılan basit pornografik içerik ve şiddet tüketimini reddediyoruz. Biz ayrıca cinsellikle ilgili eğitim materyali, cinsel yönelim-cinsiyet kimliği ve ifadesi ve kadın cinselliğinin ifadesi konusunda pornografi terimini kullanmayı reddediyoruz.

(kaynak bianet)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]