SES’imiz, 70’li yıllarda sermayenin krizine çözüm olarak üretilmiş olan neoliberal politikalar sonucunda milyonlarca insanın geçim araçlarından koparılarak mülksüzleştirildiği, kamu hizmetlerinin piyasalaştırıldığı, halkın başta sağlık olmak üzere en temel kamusal hizmetlere ulaşımının zorlaştırıldığı, iş güvencesinden yoksunluğun, esnek ve kuralsız çalışma biçiminin asıl çalışma biçimine dönüştürüldüğü dönemin içerisinde hayat buldu.

12 Eylül zifiri karanlığının içerisinde her türlü baskı ve sindirme politikalarına karşı “hak verilmez, alınır” şiarı ile kapıkulu zihniyetini mahkum ederek 80’li yılların sonunda örgütlenmeye başlayan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arka arkaya Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen isimli sendikaları kurarak, karanlıkta SES verdiler, yol gösterdiler.

Bu yol göstericiliğine ise egemenlerin yanıtı her zamanki gibi oldu; baskı, sürgün, işten atma, faili meçhul cinayetler…

Faili meçhul cinayetlerde onur üyelerimiz Ayşenur Şimşek, Necati Aydın, Behçet Aysan olmak üzere onlarca sağlık ve sosyal hizmet emekçisini yitirdik.

Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın mücadelemizde ışık oldular, karanlığı aydınlatarak yol gösterdiler. Bugün onların gösterdiği yolda yürüyoruz.

1996 yılında saldırılara karşı birleşik bir mücadelenin örülmesi için 1 Ağustos’ta Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen, SES çatısı altında birleşerek tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kucaklayacaklarının sözünü verdiler.

Şimdi sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin SES’i hem daha güçlü, hem de yolu daha aydınlıktır.

SES’imiz, kurulduğu günden itibaren sağlığın piyasalaştırılması, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırılmasına karşı mücadelesini yürütürken, demokrasi mücadelesinden de ödün vermemiştir.

Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için ülkemizde ve dünyada savaşa karşı barışı, faşizme karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, baskıya karşı özgürlüğü, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların eşitliğini, özgürlüğünü ve kardeşliğini savunarak yolunda yürüyen SES’imiz dün başlayan ve bugün de AKP İktidarı ile birlikte hızlanan neoliberal politikalara karşı 19 yıldır (bileşenlerimizle birlikte 26 yıldır) mücadele ediyor.

Bugün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ve halkımızın SES’imize daha çok ihtiyacı var.

26 yıl önce olduğu gibi…

 MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]