Değerli basın, değerli kamuoyu

Önünde bulunduğumuz Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi idaresinde, yönetiminde bulunan kişiler o oturdukları koltukları hak etmediklerini düşünüyoruz. O oturdukları koltukların ağırlığını taşıyamamakta, hakkını verememektedirler. Çünkü adil ve tarafsız hastane yönetmek yerine kendilerini o koltuğa taşıyanlara diyet borcu ödemektedirler. Taraflı davranmaktadırlar. Sendika ve kişi kayırmaktadırlar.

Değerli kamuoyu Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugünkü idarecilerin aile şirketi değildir. Bu hastane bir kamu kuruluşudur. Burası halkın ve çalışanlarındır. Bu hastanenin nasıl yönetileceği, yönetilmesi gerektiği kanunlarla belirlenmiştir. Bu nedenle diyoruz ki siz bu hastaneyi aile şirketi yönetir gibi yönetemezsiniz. Kişi ve sendika kayıramazsınız, kayırmamalısınız. Neticede sizler diğer geçmiş yöneticiler gibi gelir geçersiniz, asıl biz çalışanlar ve halk baki kalır. Eğer o koltuktan indikten sonra çalışanların, bizlerin yüzüne bakabilmek istiyorsanız, adil ve tarafsız olmalısınız. Adil ve tarafsız olmayan eski idarecilerin çoğu o koltuklarından indirildiklerinde bu hastanede çalışamaz duruma gelmiş ve başka kurumlara gitmek zorunda kalmışlardır. Sizde onlar gibi olmak istemiyorsanız sesimize kulak verin.

Evet değerli basın değerli katılımcılar Cumhurbaşkanı gibi kanun ve hukuk tanımaz hastane idaremiz 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18. Maddesinin Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini (…) sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.”hükmünü hiçe sayarak sendikamızın İşyeri Temsilcisini isteği dışında bir yer olan Erkilet te bulunan Çocuk Hastanesine sürgün etmiş, görevlendirmiştir. Başhekim Doç Dr İbrahim ÖZCAN ile yaptığımız görüşme ve yazışmalarımıza rağmen hastane idaresi bu hukuksuzlukta, görevlendirmede ısrar etmektedir.

Biz sendika olarak temsilcilerimizi hastane çalışan sayısı ve üye sayımıza göre seçiyor, belirliyoruz. Bu nedenle Eğitim Araştırma Hastanesinde 5, Çocuk, Göğüs ve Doğumevi Hastanelerinde 1 er tane temsilcimiz bulunmaktadır. Temsilcimiz Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesi dışında başka bir kliniğe Erkilet Çocuk hastanesine gönderilerek sendikamıza, üyelerimize ve sendikamıza üye olabileceklere gözdağı verilmek istenmekte, baskı yapılmaktadır.

NİTELİKLİ-ÜCRETSİZ-ULAŞILABİLİR SAĞLIK HAKKI İSTİYORUZ.

Değerli basın, değerli kamuoyu; Temsilcimizin başka bir hastaneye sürgün edilmesinin altında yatan gerçek neden Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetiminin hastanede pilot uygulama olarak başlattığı iş gücü analizi programına karşı çıkmamızdır. Bu İş Gücü Analizine göre hemşireler çalışırken Kronometre tutulmaktadır. Kronometreye göre çalışma yapılmakta, kronometreye göre personel sayısı belirlenmektedir. Hastane yönetimi bu uygulaması ile hastalara yapılan tansiyon ölçme, kan alma, ilaç verme vb her müdahaleyi, tedaviyi bir fabrikada seri üretim yapılıyormuş gibi görmekte, tabiri caizse bant usulü sağlık hizmeti sunmak istemektedir. Bu uygulamanın ilk başladığı servislerden biri Ortopedi servisidir. Temsilcimiz de bu uygulamaya karşı çıktığı bu uygulamayı haber yaptığı, bu uygulama ile ilgili sendika işyeri temsilcisi olarak bir gazeteye röportaj verdiği için sürgün edilmiş, görev yeri değiştirilmiştir. Biz insan sağlığıyla uğraşıyoruz. Bizim işimiz hastalarımızın eski sağlıklı günlerine dönmesidir. Biz bir fabrikada mal yada beyaz eşya üretmiyoruz.

Hastane idaresi elinde ki yetkileri kötüye kullanmaktan artık vazgeçmelidir. Eğer bir çalışanın suçu varsa, görevini yapmıyorsa öncelikli olarak personelin isteği dışında görev yerini değiştirmek yerine onun hakkında idari soruşturma yapma yetkisini kullanması gerektiğini düşünüyoruz.

Hakkında hiçbir idari soruşturma yürütülmeyen bir personelin, sadece idarecinin keyfi ve isteği doğrultusunda görev yeri değiştirilmemelidir. Şimdiye kadar Sağlık Sen in hiçbir temsilcisi ve yöneticisinin görev yeri değiştirilmemişken, değiştirilmemesi de gerekmektedir. Daha önce benim şimdi ise İşyeri Temsilcimiz Çağdaş Ozan TİMUR un görev yeri değiştirilmek sureti ile sendikamız SES e baskı yapılmak istenmektedir. Sendikal taraf tutulmaktadır.

Biz başta 4688 sayılı yasa olmak üzere yasalara aykırı, kanunsuz, hukuksuz ve haksız yapılan bu görevlendirmenin iptal edilmesini istiyoruz. İşyeri Temsilcimizin eski görev yerine yada Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde bir yere tekrar görevlendirilmesini istiyoruz. Hastane idaresi bu yasa ve hukuk dışı sürgününden vazgeçene kadar eylemimize devam edeceğiz. Biz personelin dinlenme vakti olan saat 12:00 ile 13:00 arasında öğle aramızı yarın ve Cuma günü burada Başhekimlik önünde oturma eylemi yaparak geçireceğiz. Çalışanları, kurum temsilcilerini ve basınımızı bugün olduğu gibi yarın ve Cuma günüde yanımızda olmaya çağırıyoruz. Ve mesai saatlerimizde üzerimizde bulunan tişörtlerle çalışacağız. Ve eylemlerimiz devam edecektir.

SES YÖNETİM KURULU ADINA
Orhan KARAKAYA- Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]