28 Haziran 2015 günü yapılacak olan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Sınavı için sağlık çalışanlarından 130 TL sınav ücreti talep edilmektedir. (http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2015/duyuru/SaglikBakPGYS_PUD.pdf). Sağlık çalışanlarının en temel özlük haklarından biri olan görevde yükselme hakkını kullanabilmeleri için 130 TL ödemeleri kabul edilemez. Görevde yükselme hakkı sınavına ücretsiz girmek, kurumun ve görevin gerektirdiği nitelikleri taşıyan her sağlık çalışanının en doğal hakkıdır. AKP hükümeti, sağlıkta neoliberal dönüşüm programıyla birlikte tüm hakları alınır satılır meta haline getiren bir mantığı fazlasıyla benimsemiştir. Ancak biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu hakkımızın gasp edilmesine seyirci kalmayacağız! Görevde yükselme bir haktır ve bu hakkın kullanımının önündeki tüm engeller bir an önce kaldırılmalıdır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]