2015

GREV KIRICILIĞINA “ABSÜRT” BAHANE !

1. Basamak’ta (ASM ve TSM’lerde) çalışan sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin mücadeleyi sürecin başından itibaren yürüten sendikamız,  aynı zamanda da bu alanda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte hareket ederek alanda güçlü karşı duruşun sergilenmesine katkı sunmuştur. 1.Basamakta örgütlü emek ve meslek örgütleri, kendi programları doğrultusunda kararlar almaktadırlar.

Devamı »
2015

HERKES İÇİN ENGELSİZ KAMU HİZMETİ İSTİYORUZ!

Engellilerin deneyimledikleri sorunların pek çoğu toplumsal alanın ve kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi ve metalaştırılmasıyla doğrudan ilgilidir. Engellilerin %44’ü Sağlık Hizmetinden Yararlanamıyor! Ülkemizde engelli bireylerin %44,3’ü, sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Zihinsel engellilerde bu oran daha da artmaktadır. Sağlık hizmetleri açığının başlıca nedenleri arasında ulaşımda ve katkı payında yaşanan sorunlar bulunmaktadır. Engellilerin çoğunluğu engelli

Devamı »

SINAV ÜCRETİ SOYGUNUNA HAYIR

28 Haziran 2015 günü yapılacak olan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Sınavı için sağlık çalışanlarından 130 TL sınav ücreti talep edilmektedir. (http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2015/duyuru/SaglikBakPGYS_PUD.pdf). Sağlık çalışanlarının en temel özlük haklarından biri olan görevde yükselme hakkını kullanabilmeleri için 130 TL ödemeleri kabul edilemez. Görevde yükselme hakkı sınavına ücretsiz girmek, kurumun

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content