1. Basamak’ta (ASM ve TSM’lerde) çalışan sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin mücadeleyi sürecin başından itibaren yürüten sendikamız,  aynı zamanda da bu alanda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte hareket ederek alanda güçlü karşı duruşun sergilenmesine katkı sunmuştur.

1.Basamakta örgütlü emek ve meslek örgütleri, kendi programları doğrultusunda kararlar almaktadırlar. Sendikamız alanda özellikle fazla çalışma/angaryaya(acil ve cumartesi nöbetleri) karşı yürütülen mücadelenin gücünü kırmamak adına bu tür kararları destekleyerek birliği ve mücadeleyi savunmuş ve savunmaya da devam etmektedir.

Örneğin; 12 Aralık’ta sendikamızın görüşüne başvurulmadan bu alandaki diğer sendika ve dernekler tarafından alınan grev kararını tartıştırmak yerine alandaki birliği tesis etmek için bu kararı destekleyerek iş bırakma kararı aldık ve alanda da bizden önce bu kararı alan bazı “sendika”lardan daha fazla çalışarak eylemi sahiplendik.

Ne yazık ki; bu alanda örgütlü bazı sendika ve dernekler bu ortak mücadeleye zarar verecek tutum ve davranışların içerisine girmiş ve girmeye de devam etmektedir.

Son olarak sendikamızın 1.Basamak’ta örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte 16.04.2015 tarih ve 29328  Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin ceza yönetmeliğine dönüştürülmesine karşı almış olduğu 3 günlük grev kararı Türk Sağlık Sen isimli sendika tarafından “absürt” bahane ile kırılmaya çalışılmaktadır.

Bu sendikaya göre grev kararı alandaki sağlık çalışanları tarafından kabul görmediği gibi yukarıdan alınmış ve kendilerine dayatılmıştır.

Oysa; Türk Tabipleri Birliği 24.04.2015 tarih ve 667/2015 sayılı yazısı ile sendikamızı ve bu alanda örgütlü sendika ve derneklere 28.04.2015 tarihinde toplantı çağrısı yapmıştır. Bu toplantı çağrısı üzerine sendikamız illerde hem kendi üyelerimiz hem de oda ve derneklerle birlikte yapılan toplantılarda ortaya çıkan ağırlıklı görüş bu sözleşmeye yönelik 3 günlük iş bırakma da dahil bir çok eylem ve etkinliğin yapılması yönündeydi. Yukarıda bahsedilen toplantıya da bu görüş dahilinde katılındı. Ne yazık ki, bu toplantıya icabet etmeyen daha sonra da TTB yöneticileri tarafından aranılıp bilgi verilmesi ve görüşleri sorulmasına rağmen herhangi bir geri bildirimde bulunmayanlar, bu kararı dayatma olarak görmektedirler.

Hükümetin her sıkıştığında yardımına koşanlar, kraldan çok kralcı kesilenler ne yazık ki, “tarihi misyonlarını” yerine getirmek için yine sağlık çalışanlarının taleplerini heba etmekten çekinmediler.

1.Basamakta fazla çalışma/angaryaya karşı mücadeleden vazgeçmeyen sağlık çalışanlarının, “absürt” bahanelere ve hükümetin içimize göndermeye çalıştığı “Truva atı”na itibar etmeyerek 20-21-22 Mayıs’ta iş bırakacaklarını ve geleceklerine sahip çıkacaklarını kamuoyuna saygı ile duyururuz. 15.05.2015

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]