Birinci basamak sağlık çalışanlarından en uzun süreli iş bırakma kararı!

Facebook
Twitter
WhatsApp

16 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme yönetmelik değişikliğini değerlendirmek, yapılacakları belirlemek amacıyla Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla yapılan 28 Nisan 2015 Salı günü toplantıya Sendikamızın yanı sıra TTB, Pratisyen Hekimlik Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği temsilcileri katılmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına dayatılan esnek ve fazla çalışma, güvencesiz çalışma koşullarını ceza puanlarıyla daha da ağırlaştırma ve çalışanların mücadele direncini kırmaya yönelik yönetmelik değişikliği ağarlıklı olarak görüşülmüş, buna karşı yürütülen mücadele hattı  gözden geçirilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda, ASM ve TSM ödeme ve sözleşme yönetmeliği ile ASM ve TSM çalışanlarına, fazla ve esnek çalışma amacıyla Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altındaki uygulamaların durdurulması, buna kaynaklık eden yasal düzenlemelerin geri çekilmesi talebiyle 20-21-22 Mayıs tarihlerinde iş bırakma, 23 Mayıs Cumartesi tarihinde nöbete gitmeme eylemleri ağırlıklı görüş olarak belirlenmiştir.

30 Nisan 2015 tarihi itibariyle SES, TTB, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Pratisyen Hekimlik Derneği yönetimlerinin verdiği kararla, yukarıda belirtilen taleplerle birinci basamak sağlık hizmetlerinde 20-21-22 Mayıs’ta 3 günlük iş bırakma eylem kararı alınmıştır.

Birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik baskılara karşı iş bırakma dışında başka çare kalmamıştır.

ASM ve TSM çalışanlarının, çalışma koşullarını ağırlaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran yasa ve uygulamalar kaldırılıncaya kadar eylemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla,

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]