HAKKIMIZI İSTİYORUZ

HEMEN ŞİMDİ…

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak sağlıkta dönüşümün programının halkın sağlığı piyasalaştıracağını ve sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ise iş güvencesinden yoksun, düşük ücretle, esnek ve kuralsız çalışmaya maruz kalınacağını 2004 yılından itibaren söylüyoruz.

10 yılı aşkın süredir, bu piyasalaştırma ve köleleştirme programına karşı bir dizi eylem ve etkinlikler gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

13 Mart’ta da sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte AKP iktidarını bir kez daha uyarmıştık.

Ne yazık ki, AKP iktidarını ne halkın sağlığı ne de sağlık çalışanlarının geleceği ilgilendiriyor.

İnsanüstü çabayla, insanlık dışı koşullarda çalışıyoruz. Çalışırken ve emeklilikte de insanca yaşamaya yetecek ücret değil, açlık sınırı altında ücret alarak yaşamaya çalışıyoruz.

Artık yeter

Talebimiz açık ve net…

Seçimler yaklaşıyor ve vaatler hava da uçuşuyor. Biz boş vaat değil, hakkımız olanı istiyoruz.

Hemen şimdi…

Fiili hizmet zammı istiyoruz.

Çünkü;

Haftada 40 saat olan yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalışıyoruz. Yıpranmamıza rağmen sağlık hizmetlerinin “ağır ve tehlikeli işler” olduğu değerlendirilmesine rağmen yıpranma payı ödenmiyor.

AKP iktidarı, her seçim öncesi yanına yandaşı olan sendikayı da alarak sağlık çalışanlarını boş vaatlerle oyalıyor.

Nasıl mı ?

13 Mayıs 2014 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan Sağlık Sen’in düzenlediği bir toplantıda “5 yıla 1 yıl yıpranma payı vereceğiz” dedi.

Üzerinden tam 1 yıl geçti.

Dönemin başbakanı şimdi Cumhurbaşkanı, Dönemin sendika başkanı ise şimdi Milletvekili adayı…

Sağlık çalışanları ise hala yıpranıyor…

 

Seçimler yaklaşıyor ve vaatler hava da uçuşuyor. Biz boş vaat değil, hakkımız olanı istiyoruz.

Hemen şimdi…

Sabit ödemeler iki katına çıkarılsın, emekliliğe yansıtılsın ve çalışma koşullarımız düzeltilsin.

 

Çünkü;

İhtiyaç molası dahi vermeden, performans baskısı ve şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda düşük ücretle, esnek ve kuralsız insanüstü bir çabayla çalışıyoruz.

İşyerlerimizi işletmeye çeviren yönetenler, daha fazla girişim, daha fazla işlem, daha fazla performans diyerek hem sağlık çalışanlarının sağlığını hem de halkın sağlığını tehlikeye atıyor.

Fazla çalışma ve angarya sürekli artarken buna bağlı olarak çalışma koşullarımız her geçen gün bozuluyor.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri performansa dayalı ücretlendirme ile çalışırken ve emeklilikte açlık sınırında yaşamaya mahkum ediliyor.

Nasıl mı?

Yetkilendirdiği yandaş sendika Memur-Sen ile ittifak kurarak kabul edilemez sözleşmeler imzalayarak.

Artık Yeter

Fiili hizmet zammı hakkımızı alana,

Sabit ödemeler iki katına çıkarılarak emekliliğe yansıtılana

ve

Çalışma koşullarımız sağlıklı olana kadar

Mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.


 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]