Binlerce sağlık çalışanını işsiz bırakabilir misiniz?

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarının iş yükünü ve çalışma koşullarını giderek ağırlaştıran Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yayımladığı Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği ile de, (ASM) çalışanlarının ceza puanlarını artırdı. Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak amacıyla birinci basamakta görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları 20-21-22 Mayıs tarihlerinde “G(ö)REV” yapacaklar. 

Basın toplantısına Eş Genel Başkanımız İbrahaim Kara ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara katıldılar. Basın metnini Dr. Filiz Ünal İncekara okudu. Sağlık hizmetinin ceza yaklaşımıyla iyileştirilebilecek bir hizmet olmadığına dikkat çeken İncekara, Sağlık Bakanlığı’nı bu yanlıştan dönmeye çağırdı. Tüm Türkiye çapında 20-21-22 Mayıs’ta Aile Sağlığı Merkez’lerinde G(ö)REV’de olacaklarını, 23 Mayıs Cumartesi günü de yine nöbete gitmeyeceklerini belirten İncekara, “G(ö)REV’de olacağız, çünkü Sağlık Bakanlığı’nı uyaracak başka sözümüz kalmadı” diye konuştu. 

Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara da, amaçlarının eşit, nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir sağlık hizmeti olduğunu bir kez daha tekrarladı. 

11.05.2015

BASIN AÇIKLAMASI

Binlerce Sağlık Çalışanını İşsiz Bırakabilir misiniz?

Yeni bir Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğe göre binlerce aile hekimi, birinci basamak sağlık çalışanı işsiz kalabilir. Yüz binlerce yurttaş hekimsiz, hemşiresiz kalabilir.

Neden?

Olanları özetleyelim.

2014 Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı bir müjde(!) verdi: “Bundan sonra aile hekimleri hastane acillerinde nöbet tutacak. Acillerde hekime ihtiyacımız var, aciller perişan” dedi.

Biz sorduk, acillerin perişan olmasının nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı olabilir mi? Aile hekimleri nöbet tutarsa acil servislerin perişan hali giderilebilir mi?

Tüm hekimler, basın, halkımız tartıştı. “Olmaz, koruyucu sağlık hizmetleri yok edilerek, acil sağlık hizmetleri düzeltilemez. Bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilemez” dedik. Eylem yaptık, basın açıklamaları yaptık. Anlattık, anlattık, anlattık.

Sağlık Bakanlığı Ocak 2015’te yeni bir cümle kurdu: Gece gündüz hafta sonu Aile Sağlığı Merkezleri açık kalacak. Hekimler, hemşireler nöbet tutacak.

Yine oturduk düşündük, tartıştık. Olabilir mi? Nöbete kalan arkadaşlarımızın can güvenliği sağlanabilir mi? Nöbet ertesi hekimini, hemşiresini bulamayan bebeklerin aşısını kim yapar, hastaların şeker, tansiyon takibini kim yapar, karışıklıklar olmaz mı?

Biz, hekimler, hemşireler yeniden karar verdik. Kulağa hoş gelen her gün her dakika hemşire hekim bulabilme kolaylığı bu kadar hekim, hemşire ile yapılabilir mi? Bu uygulamada 24 saat hekim bulundurmanın karşılığı koruyucu sağlık hizmetlerinin keşmekeşe itilmesi mi? Hangi yol, yöntem hekim ve hasta için daha iyi?

Bizler nöbete gitmedik; halkın da, biz sağlık çalışanlarının da bundan zarar göreceğimize karar verdik.

Soruşturmalar başladı, ceza üstüne ceza yağdı. Sağlık çalışanları doğru yaptıklarından emin oldukları için geri adım atmadı. Biz doğruyu yapmaya devam edeceğiz, halkın sağlığını tehlikeye atmayacağız dedi.

Geldik, 16 Nisan 2015’e… Sağlık Bakanlığı bir cümle daha kurdu: “Cezaları artırdım, artık sizi işten atacağım. Hem de soruşturma bitmeden, davalar sonuçlanmadan.”

Ödeme–Sözleşme Yönetmeliği ceza yönetmeliğine dönüşmüş. Cezaların neye göre belirlendiğini açıklayamıyorlar, çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde cezayla koruyucu sağlık hizmeti verilmiyor. Tam tersine koruyucu sağlık hizmeti veren çalışanlar teşvik ediliyor ki, onlar da daha çok halkını eğitsin, öğretsin. Hastaların kendi sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğretsin.

Şimdi aklımıza şöyle bir soru geliyor, Bakanlık neden ısrar ediyor? Cevap; sağlıktan daha çok para kazanmak için.

Baştan söylediğimiz gibi sebep Sağlıkta Dönüşüm Programı. Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlıktan para kazanma programıdır. Cebinden para ödemeyenin nitelikli sağlık hizmeti alamadığı programdır.

Sağlıktan para kazanma hırsı yok olmadan sorun çözülemez.

Tüm sistem düzeltilmeden acil servislerin sorunu çözülemez.

Tüm sistem düzeltilmeden birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin sorunu çözülemez.

Sağlığa erişimin önünde ki parasal engeller kaldırılmadan sorun çözülemez.

Bizler son kez ve güçlü olarak Sağlık Bakanlığı’nı uyarmak istiyoruz.

Bu kadar hekimi ve hemşireyi işsiz, halkımızı hekimsiz bırakamazsınız.

Bizleri dinlemeden, ceza yağdırarak, korkutarak sağlık sistemi kuramazsınız.

Haklı olduğumuzu, halkın sağlık hakkını koruduğumuzu biliyoruz. Sizi son kez uyarmak için 20-21-22 Mayıs’ta G(ö)REVDEYİZ.

Acil Taleplerimiz:

·         Sağlık çalışanlarına cezalandırma tehditleriyle sopa gösteren ödeme-sözleşme yönetmeliği geri çekilmelidir.

·         Sağlık hizmeti almanın önündeki tüm parasal engeller, katkı-katılım payları kaldırılmalıdır.

 

Saygılarımızla.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI 

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI  DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ 

AKTİF SAĞLIK-SEN

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]