ATANAMAYAN SAĞLIKÇILAR PLATFORMU BİR KEZ DAHA SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDEYDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Heykel önüne saat 12.00’den itibaren bir araya gelmeye başlayan Atama bekleyen sağlıkçılar saat 12.30’da ATANMAYAN SAĞLIKÇILAR PLATFORMU pankartı arkasında yürüyüşe geçtiler.

Sıhhiye Abdi İpekçi Parkına gelen platform üyeleri, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Basın Açıklamasını Atanamayan Sağlıkçılar 11nisanatanamayansaglikcilar1Platformu sözcüsü Aras Altıntaş gerçekleştirdi.

Aras Altıntaş

Uzun bir süredir kamu sağlık kurumlarına atama yapılmaması, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanını hem maddi hem manevi hezeyana sürüklenmesine neden olurken, bir de üstüne Sağlık Bakanının ‘bizim gençlerimiz devlet memuru olmak istiyor ama biz herkesi memur yapamayız’ cümlesi ile adeta taşerona çanak tutması sorunu iyice katmerleştirmektedir.

Bilinmelidir ki, hizmet alımında tek karlı çıkacak olanlar şirket sahipleri olacaktır. “

“Sosyal Devletin gereği olan kamuda istihdam hakkımız elimizden alınmakta ve hizmet alımı ile yapılan istihdam biçimi ise sermaye için rant kapısı haline getirilmektedir. Yıllarını okumak için harcayan, binbir güçlükle mezun olan binlerce sağlık çalışanı bir de KPSS denen at yarışı timsali sınav için dershanelere avuçlar dolusu paralar döktükten ve o engeli de aştıktan sonra bakanlığın uyguladığı yanlış istihdam politikaları yüzünden atanamamakta, bu da toplum içerisinde tutunamamaktan ve mesleğini icra edememekten dolayı ruhsal bunalımlar yaşamasına ve sonucu intihara kadar giden ağır depresyonlar geçirmesine neden olmaktadır.”

“Mücadelemiz binlerce atama bekleyen sağlıkçıların alanlarda yükselen sesi ile devam edecektir.”

Diyerek açıklamasını sonlandırmıştır.

Daha sonra eyleme destek veren emek ve meslek örgütleri de konuşma yapmıştır. Son olarak Sendikamızın Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, sağlık alanında birlikte mücadele ettiğimiz emek ve meslek örgütleri adına bir açıklama yaptıktan sonra çekilen halaylarla eylem sonlandırılmıştır.

Konuya ilişkin emek ve meslek örgütlerinin ortak açıklaması

SAĞLIĞIMIZ VE HALKIN SAĞLIĞI İÇİN

SAĞLIKÇI AÇIĞI GÜVENCELİ İSTİHDAMLA GİDERİLSİN

Uzun zamandır kamuoyunda karşımıza çıkan ataması yapılmayan öğretmenler sorunu şimdi de sayıları 250 bini bulan ataması yapılmayan sağlıkçılar sorunu olarak karşımıza çıktı.

Türkiye’nin birçok hastanesinde personel eksikliği nedeniyle sağlık hizmeti yeterli ve nitelikli bir şekilde verilemezken 250 bin sağlık bölümü mezunu atama bekliyor.

Sağlıkta dönüşümle sağlığın piyasalaştırılması ve sağlık alanında taşeron çalışma sisteminin uygulanması ile sağlık emekçileri güvencesizleşmiş taşeron sisteminde çalışmaya mahkum edilmiştir. Bu gün çoğu kamu kuruluşunda taşeron hemşire alımı dahi tartışılmaya başlanmıştır.

Yoğun lisans ve ön lisans programlarını bitiren sağlık bölümleri mezunlarının karşısına komik denebilecek alım sayıları çıkmaktadır.

Sağlık bölümü mezunlarını düşük maliyet, az güvence, çok çalışma mantığına terk etmek isteyen bu sisteme karşı atama bekleyen sağlık bölümü mezunlarının derhal atamasının yapılması gerekmektedir. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Personel yetersizliği nedeniyle pek çok sağlık kuruluşunda eğitimli personelin yapması gereken işler alanında eğitim almamış kişilere yaptırılırken, yetişmiş insanlarımızın işsizlikle baş etmek zorunda bırakılmaları kabul edilemez. Sağlık çalışanının eğitiminde nitelik göz ardı edilirken, her geçen gün yeni özel sağlık meslek liseleri, sağlık yüksekokulları açılırken ortaya atılan gerekçe yeterince yetişmiş sağlık çalışanımızın olmadığıdır. Oysa yüzbinlerce yetişmiş sağlık çalışanı bugün burada işsizliklerini ve çalışma taleplerini haykırıyorlarsa ortada büyük bir yalan, büyük bir tutarsızlık var demektir. Yetişmiş sağlık çalışanlarının işsizliğinden yararlananlar, onların emeğini sömürmek isteyenler var demektir.

Biz aşağıda imzası bulunan sağlık emek ve meslek örgütleri olarak atanamayan sağlıkçıların haklı mücadelesini destekliyor, atama bekleyen sağlıkçılar atanana kadar yapacakları eylemde onlarla birlikte yan yana olacağımızı belirtmek istiyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

DİSK/DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]