Sendikal faaliyetimizi Engelleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ve özel güvenlik personeli hakkında suç duyurusunda bulunduk

Facebook
Twitter
WhatsApp

6 Mart 2015 tarihinde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Rize Temsilcilik Başkanımız Deniz Çelebi ve Temsilcilik yönetim kurulu üyemiz Ayşenur Güneş sendikamız tarafından hazırlanan bildirinin dağıtımını yaparken özel güvenlik görevlileri tarafından engellenmiştir.

Sendikamızın, sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte, sağlık alanlında yaşanan piyasalaştırma ve köleleştirme düzeninin bildiriengel1sağlık hizmeti sunumunda yarattığı olumsuzlukların giderilmesi için belirlenen 5 acil talep için 13 Mart’ta hizmet üretmeme kararına ilişkin bildiri dağıtımımızı engelleyen özel güvenlik görevlileri bu müdahaleler sırasında “idarenin bu yönde talimatı olduğu” bilgisini vermiştir. Zaten özel güvenlik görevlilerinin hastane idaresinin bilgisi, onayı ve talimatı dışında bildiri dağıtımını engellemesi mümkün değildir. Sendikal faaliyetimiz özel güvenlik görevlileri ile birlikte bu yönde talimat veren hastane idarecileri tarafından engellenmiştir.

Sendikal hak ve özgürlükler, Uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve ilgili yasalarla güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Ceza Kanununda da suç olarak düzenlenmiştir. Sendikal faaliyetimizi engelleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ve özel güvenlik personeli hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk.

Halkın sağlık hakkı, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin güvenceli iş güvenceli gelecek mücadelesini ve örgütlenmemizi karşılaştığımız baskılara rağmen büyütmeye devam edeceğiz. 12.03.2015

           

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NA GÖNDERDİĞİMİZ YAZI >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]