Türkiye, güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığı, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı, çalışma yaşamının emekçiler açsından cehenneme döndüğü bir ülke haline gelmiş durumda. Sınırsız kar hırsı taşeron düzeniyle katmerleşiyor.

Hükümet, İnsan yaşamının katliamı ve emeğinin sömürüsü üzerine kurulan taşeron sistemde ısrarını sürdürüyor.

AKP’nin 12 yıllık iktidarı boyunca bir sömürü zihniyeti olan taşeron çalıştırma 14.000 işçinin ölümüne sebep olmuştur.

Tüm facialardan sonra bu vahşi ve kuralsız çalışma düzeninin ortadan kaldırılması, taşeron çalışmanın yasaklanması gerekirken, hükümet bu manzaradan aksi bir sonuç çıkararak taşeronu kaldırmak yerine başta kamu hizmetleri olmak üzere yaşamın her alanında yaygınlaştırmaya devem ediyor.

Sağlık alanında 150 binden fazla taşeron işçi var.

ASPB bünyesinde çalışanlar arasında taşeron çalışanların sayısı kadrolu çalışanların sayısını geçmiştir, Bakanlık 2012 yılı verilerine göre Bakanlık personelinin yüzde %39’u kadrolu, %3’ü sözleşmeli, %59’u ise hizmet alımı ile çalışmaktadır

Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmeti paralı hale getirilip, özelleştirilmişti. Bu piyasalaştırma dalgası sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin güvencesizleştirilmesiyle kol kola yürümüştü.

Şimdi 112 ambulanslara taşeron sağlık emekçisi alımı ile sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin geleceği ve halkın sağlığı taşeron şirketlerin insafına terk ediliyor.

Sağlık Bakanlığından derhal bu uygulamayı durdurmasını, güvenceli, kadrolu istihdamla personel açığını giderilmesini ve taşeron sistemine son vermeye çağırıyoruz.

UYARIYORUZ….Yaşanacak sorunların ve can kayıplarının sorumlusu AKP Hükümeti ve Sağlık Bakanı olacaktır.

Sağlık emekçilerini 13 Mart’ta angarya esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı yapacağımız iş bırakma eyleminde birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]