1.BASAMAKTA ŞUBAT AYINDA DA CUMARTESİ GÜNLERİ NÖBETE GİTMİYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.01.2015 tarih ve 77 sayılı kararı ile;

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelgesi uyarınca Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına Anayasanın 50. Maddesindeki dinlenme hakkına aykırı olarak zorunlu fazla çalışma getirilerek hafta sonları nöbet tutturulmasına, bu uygulamanın koruyucu sağlık hizmetleri ile 1. Basamak sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyeceğinden dolayı 1 Ocak 2015’te başlayan Cumartesi günleri yaptırılan zorunlu nöbet uygulamasını YOK HÜKMÜNDE değerlendirdiğimizden dolayı NÖBETE GİDİLMEMESİ şeklinde işe gitmeme eyleminin Şubat 2015’te de sürdürülmesine karar verilmiştir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]