1.BASAMAKTA ŞUBAT AYINDA DA CUMARTESİ GÜNLERİ NÖBETE GİTMİYORUZ

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.01.2015 tarih ve 77 sayılı kararı ile; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelgesi uyarınca Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına Anayasanın 50. Maddesindeki dinlenme hakkına aykırı olarak zorunlu fazla çalışma getirilerek hafta sonları nöbet tutturulmasına, bu uygulamanın koruyucu

Devamı »

ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER

SES, TTB ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) yöneticilerinden oluşan bir heyet, Cizre’de yaşanan olaylara dikkat çekmek ve çocukların polisler tarafından katledilmesini protesto etmek amacıyla 30 Ocak 2015 tarihinde Cizre’ye gitti. Eş Genel Başkanı Gönül Erden, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TPD adına Dr. İsrafil Bülbül’ün yer aldığı

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content