İ.Ü. ÇAPA TIP FAKÜLTESİ’NDE İŞÇİ KIYIMINA KARŞI DİRENİŞE GEÇİYORUZ!!!

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Tıp Fakültesi Ameliyathanesinde çalışan taşeron sağlık işçilerine ödenmekte olan ameliyathane farklarının verilmemesi üzerine yapılan görüşmelerde bir sonuç alınamayınca iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. İdarenin işten atma tehdidi ve onur kırıcı beyanların zorla capadirenis1imzalatılması sonrası eylem kırıldı. Eylemin öncüleri olan işçiler provokatörlük ve baskı yaparak diğer işçileri greve teşvik ettikleri için 5 işçi işten  atıldı. 24 Ocak Cuma günü sözlü olarak işten çıkarıldıkları söylendikten sonra, örgütlü kurumlar olarak eylem kararı alındı. DİSK Genel- İş, SES Aksaray Şubesi,İstanbul Tabip Odası, Eğitim Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi ve 

TAŞ.İŞ.DER direniş çadırı kurma kararı alındı. 

26 Ocak Pazartesi olağanüstü güvenlik önleminin alındığı hastanede kitlesel bir eylem başlatıldı. Hastane içi yürüyüşün ardından çadır kurulmaya başlandı. Özel güvenliğin çadırın kurulmasına müdahalesi püskürtüldü. Aynı zamanda Başhekimden görüşme talebimiz geri çevrilmedi. İstanbul Tabip Odası yönetici ve öğretim üyeleri ,SES Aksaray Şube başkanı, DİSK/Genel İş Şube başkanı bir heyetle görüşme yapıldı. Yapılan görüşmede atılan işçilerin işe geri dönmeleri sağlandı. 

Eyleme üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı, işçi gençlik el ele mücadeleye sloganlarıyla karşılandı.

 

 ÇAPA’DA İŞÇİ KIYIMINA KARŞI DİRENİŞE GEÇİYORUZ!!! 

İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) Hastanesi’nde Vurallar isimli taşeron firmada çalıştırılan, kadro hakkı, ücret kesintilerinin geri ödenmesi ve sağlıklı çalışma koşulları için mücadele yürüten DİSK Genel-İş üyesi dört işçi ‘’provokatörlük ve işçileri greve teşvik etme’ gerekçeleriyle İstanbul Tıp Fakültesi yönetiminin emriyle işten atıldılar. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde çalışan işçiler 19.01.2015 tarihinde hastane yönetiminin kendilerine verdikleri ücretlerin iyileştirilmesi yönündeki sözlerin tutulmaması nedeniyle eyleme geçtiler. Eylem capadirenis2sürecinde hastane yönetiminin işten atma tehditleri sonrası işe dönen işçiler ‘pişman olduklarını, özür dilediklerini’ belirtmeleri istenen onur kırıcı savunmalar yazmaya zorlandılar. Hastane yönetiminin kendisi tarafından hazırlanan ve işten atma tehdidiyle zorla imzalatılmaya çalışılan savunmaları vermeyi reddeden Kadir Ağsu, Murat Hürol ve İbrahim Çoban işten atıldı. İstanbul Üniversitesi bünyesinde taşeron çalışmaya karşı mücadele yürüten TAŞ.İŞ.DER başkanlığı yapmış ve DİSK Genel-İş üyesi olan Cemal Bilgin ”provokatörlük ve baskı yaparak diğer işçileri greve teşvik etme’ gibi gerekçeler gösterilerek işten atıldı. TAŞ.İŞ.DER. Başkanı İsmet Çeçe’nin ilk iş gününde aynı gerekçelerle işten çıkartılacağı şirket yetkililerince ifade edildi. Yapılan eylemler nedeniyle pişmanlık ve özür dilenilmesini isteyen savunma metinleri, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Erelel’in onayı ile ve Türk Sağlık-Sen Şube Başkan Yardımcısı Turgay Kara tarafından imzalatılmaya çalışıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi ve Vurallar isimli taşeron şirket işçilere yapılan bu hakaretin ve işten çıkarmaların doğrudan sorumlusudur. İnsanca yaşam koşulları, sendikal örgütlenme hakkı ve sağlıklı çalışma koşulları için taşeron sisteme karşı mücadele, suç değil anayasal güvencede bir hak kullanımıdır. Burada suç İstanbul Tıp Fakültesi yönetimi ve Vurallar isimli taşeron şirket tarafından işlenmektedir. Hastane yönetimi ve taşeron firma işten atılan işçileri geri almak ve işledikleri suçun hesabını vermek zorundadır. Hakkını arayan işçilere ve sendikal haklara yapılan bu saldırılar kabul edilemez. İşten çıkarmalara, baskılara boyun eğmiyoruz. 

DİSK Genel- İş 

SES Aksaray Şubesi 

İstanbul Tabip Odası 

Eğitim Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi 

TAŞ.İŞ.DER

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]