METAL İŞÇİLERİ GREVİNİN YASAKLANMA KARARINI KINIYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hükümet bir kez daha bizleri şaşırtmayarak, emekçilerin karşısında sermayenin yanında olduğunu göstermiştir. Birleşik Metal-İş Sendikasının kararı ile dün (29 Ocak ) itibariyle 22 fabrikada başlamış olan metal işçilerinin grevi, Bakanlar Kurulu tarafından “milli güvenliği bozucu” olarak değerlendirilmiş ve grevin 60 gün durdurulmasına karar verilmiştir.

Alınan bu karar, işçilerin hak arama mücadelesinin engellenmesidir. Bakanlar Kurulunun işçilerin grevi için “milli güvenliği bozucu” değerlendirmesinin biz emekçiler ve emekten yana olanlar için hiç bir gerçekliği ve hükmü yoktur. Evet, metal işçileri “birilerinin” güvenliğini bozmaktadır. İşçilerin birliği, dayanışması, büyük bir coşku ve kararlılıkla başlattıkları mücadele başta MESS patronları olmak üzere tüm patronları, sermaye sınıfını ve onun temsilcisi olan iktidarın güvenliğini bozmaktadır.  İşçileri, emekçileri  her tür kuralsızlıkla, istedikleri gibi kolayca sömürebilecekleri düzenin güvenliği bozulmaktadır. Bakanlar Kurulu da MESS patronlarının yanında durduğunu açıkça ilan etmiştir.

Birleşik Metal İş üyesi işçiler grev kararını aldıkları günden bu yana MESS patronları onların grevini kırmak, mücadelelerini ve birliklerini zayıflatmak için her tür çabayı göstermiştir. Metal işçileri, bu oyunların hepsini geri püskürtmüş, her defasında daha da güçlenerek çıkmıştır. Fabrikalarda MESS’in kapsam dışı personeli de katarak grevi kırmak için yaptırdığı grev oylamaları, Birleşik Metal İş üyeleri için grev oylamasına dönüşmüştür. Sendika üyesi olmayan işçiler de greve evet demiş, MESS’e gereken cevap verilmiştir. Bugüne kadar tüm oyunları, engellemeleri bozan Birleşik Metal İş üyesi işçilerin bu engeli de kıracağını, mücadeleyi güçlendireceğine inanıyoruz.

Metal işçilerinin grevinin yasaklanmasını bir kez daha kınıyor, “Hepimizin grevi” diyerek ifade ettiğimiz metal işçilerinin mücadelesi ile her türlü dayanışma içerisinde olacağımızı bir kez daha tekrar ediyoruz. 30.01.2015

                                                                                                                             MERKEZ YÖNETİM KURULU 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]