DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş üyesi metal işçileri kendilerine dayatılan ihanet sözleşmesini kabul etmeyerek bugünden itibaren (29 Ocak 2015) GREVE çıktı. Bugün 22 fabrikada başlayan, 19 Şubat’ta 42 fabrikaya yayılacak olan grev sadece Birleşik Metal İş üyesi işçilerin değil, tüm işçi sınıfının ve emek – demokrasi güçlerinin grevidir.

Bilindiği gibi metal işkolunda en çok üyeye sahip olan Türk Metal Sendikası 2014 yılı sonunda patronların örgütü olan MESS ile işbirliği halinde 150 bin işçi adına bir toplu sözleşmeye imza attı. Birleşik Metal İş Sendikası, yıllardır işçilerin haklarını geriye götüren, patronları ise sevindiren sözleşmelerin bir örneği olan 2014 sözleşmesini kabul etmeyerek 29 Ocak’ta başlamak üzere GREV’e çıkma kararı aldı.

Metal işkolunda imzalanan toplu sözleşme, Türkiye’de imzalanan en önemli üç sözleşmeden biri. Metal toplu sözleşmesi, asgari ücretin belirlenmesi ve kamu emekçilerinin toplu sözleşmesi ülkedeki bütün emekçilerin yaşam koşullarının belirlenmesinde son derece önemli ve belirleyici. Bu nedenle metal işkolunda imzalanacak sözleşme sadece burada çalışan 150 bin işçiyi değil, hepimizi ilgilendiriyor.

Metal işkolunda toplu sözleşmenin imzalanma biçimi, biz kamu emekçileri için çok tanıdık ve benzer. Memur-Sen’in, toplu sözleşme masasında hükümetle el ele kamu emekçileri adına nasıl bir sözleşmeye imza attığını biliyoruz. Doğru düzgün zam almayı bırakalım, imzalanan sözleşme yüzünden enflasyon altında ezildik, kayıplar yaşadık. Çalışma koşullarımızda hiçbir iyileşme olmadı, kamu emekçilerinin gerçek sorunları ve talepleri o görüşmelere asla yansımadı.

Şimdi yeni bir toplu sözleşme dönemi önümüzde. Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkımız, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, yıpranma hakkımızı kazanmak, insanca yaşayacak bir ücret, iş güvencemiz, insana yaraşır çalışma koşulları başta olmak üzere kamu emekçilerinin gerçek talepleri için, masa başı görüşmelerine bırakmadan taleplerimize birlikte sahip çıkmak ve bunları kazanmaktan başka seçeneğimiz yok.

Birleşik Metal İş üyesi işçiler de bunu yapıyor, haklarını kazanmak için mücadele ediyorlar. Onların kazanması demek, sendikal mücadelenin yeni bir nefes yeni bir güç kazanması demek. Onların kazanması demek, tiyatro oyununa döndürülen toplu sözleşme düzeninin bozulması için önemli bir kazanım sağlanması demek. Onların kazanması demek, hepimizin kazanması demek.

Bunu bilen patron örgütleri ve hükümet, el birliği ile bu grevin başarısızlığa uğraması için, işçilerin mücadelesini bölmek, işçilerin dayanışmasını kırmak için grevin yasaklanması dahil her türlü çabanın içerisine girmektedir. Bu oyunların bozulması, grevin başarılı olması, tüm emekçilerin kazanması için metal işçilerinin grevini destekliyor, grevin başarılı olması için her türlü dayanışma ve birlikte mücadele içinde olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Metal işçilerinin grevi kamu emekçilerinin de grevidir.

Metal işçilerinin grevini destekliyoruz.

Birleşe birleşe kazanacağız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]