MERSİN; Yıpranıyoruz, Hakkımızı İstiyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ülkemizde sağlık çalışanlarının en az 40 yıldan bu yana dile getirdiği fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) konusundaki taleplerinin arkasındaki temel gerekçelerden en başta geleni, sağlık hizmeti verilen mekânların, çalışma koşulları ne denli uygun olursa olsun, insan sağlığı fiilihizmet6ocak2015yönünden bizatihi az ya da çok tehlikeler barındırıyor olmasıdır. Buna sağlık hizmetinin kendisinden kaynaklı tehlikeler ve sayısız mesleki riskler eklendiğinde, sağlık çalışanlarının yıllardır fiili hizmet zammından mahrum bırakılarak haksızlığa uğradıkları açıklıkla ortaya çıkmaktadır.

 

24 saat süreyle üretilmek zorunda olan hizmetin, gündüz mesaisi dışında da sürdürülmek zorunda olması nedeniyle, çalışanların fizyolojik, ruhsal ve sosyal yaşamlarının tehdit altında kaldığı, bozulduğu bilinmektedir. Bu düzensizliğe bir de hizmeti yönetenlerden kaynaklanan sorunlar eklendiğinde durum daha da içinden çıkılmaz hale gelebilmektedir.

 

Dünya tıp literatürü sağlık hizmetinin ne denli tehlikeli bir alan olduğunun sayısız kanıtlarıyla doludur. Enfeksiyon hastalıklarından kansere, trafik kazalarından şiddete, ortopedik sorunlardan ruhsal sorunlara kadar sağlık çalışanlarını bekleyen pek çok sağlık sorunu vardır.

Ülkeyi yıllardır yöneten siyasi iktidarların Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarına fiili hizmet zammı konusunda söz vermelerine rağmen hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bugün mecliste olan milletvekillerine ve özellikle Mersin milletvekillerine sesleniyoruz. Genel merkezimizin sağlık ve sosyal hizmet işkolundaki 8 emek ve meslek örgütü ile birlikte dünya literatürünü derleyerek hazırlamış oldukları yasa teklifini mecliste gündeme alınması için katkılarını bekliyoruz. Kendilerine yasa teklifini ve gerekçeleriyle birlikte hazırlayacağımız kitapçığı ulaştıracağız. Ayrıca hazırlanan kitapçığı Sağlık Bakanlığına, TBMM’ nde grubu bulunan Siyasi Partilerin Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri ile paylaşacağız.

En kısa sürede teklifimizin yasallaşmasını ve mağduriyetimizin son bulmasını istiyoruz. Hakkımızın takipçisi olacağız. Verilen sözler tutulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.06.01.2015

Biz Haklıyız, Biz Kazanacağız.
                                                        Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.                                                                                                             

Deniz ÇINAR ÖZDEMİR
           SES Mersin Eş Şube Başkanı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]