Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı kurumlarda yapılan atamalar sonucu; ulusal basında çıkan asılsız iddiaları kınamak ve yapılan hukuksuz atamalar ile ilgili basın toplantısı düzenledik.

Basın toplantısında Batman’da yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki atamanın sendikamızı desteklediği ifadelerinin yer alması gibi asılsız iddiaları kınayarak yapılan bu yanlışın takipçisi olacağımızı ve atanan yöneticileri teşhir edeceğimizi belirttik.

Basın toplantısında Şube Eşbaşkanımız Mustafa YURTSVER kısa bir değerlendirme konuşması sonrası basın metnini okudu.

BASINA ve KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri;

Bilindiği üzere Aralık ayı sonunda Kamu Hastaneler Birliğine bağlı kuruluşlarda sözleşmeli olarak çalışan tüm idareci pozisyonundaki idari birimlerin sözleşme yenileme süreçleri yaşandı. Bu süreçle beraber Kamu Hastaneler Birliğinin inisiyatifin de bazı kurumlarda sözleşme yenileme sürecinden 5-6 ay önce başlamak üzere revizyona gidilmişti. Yapılan bu revizyon ile ilgili yerel ve Ulusal basında gerçekle uzaktan-khkatamalaryakından ilgisi olmayan spekülatif haberler yer almıştır. Bu doğrultuda çıkan haberlerin tümünde sendikamız ve tek amacı halka etkin ve nitelikli sağlık hizmeti vermek olan sağlık emekçisi arkadaşlarımız hedef tahtası haline getirilmek istenmiştir. Asılsız ve taraflı haber yapan sözde basın kuruluşları bilmelidir ki 91 üyemizin Türkiye genelinde Kamu Hastaneler Kurumu tarafından yapılan idareci sözleşme yenileme başvurularında Batman ilimize resmi düzeyde başvuruları olmasına rağmen buna herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz cevap verilmemiş ve yapılan atamalar gayri ahlaki bir şekilde yine aynı anlayış ve sendika üyelerinden oluşmuştur. Bu gerici bir kadrolaşma değil de nedir. Yerel ve ulusal basında en çok bahsedilen Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği için o kurumda işyeri temsilcimiz Dt.Vedat YÜKSEL’in başvurusu cevapsız kalmıştır. Sendika temsilcimizin resmi bir başvurusu var iken Memur-sen üyesi bir kişiyi desteklediğimiz mantığını siz değerli Basın emekçilerinin ve değerli halkımızın takdirine bırakıyoruz. Kimi kişi ve kişiler sanki kendisine aitmiş gibi kaybettiği koltuğu tekrar kazanmak adına, birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına hakarete varacak nitelikte demeçleri kimi sözde basın yayın kuruluşlarına servis ettiği haber ve kişisel hırs ve egosu için kutsal dinimizin değer yargılarını kendi kişisel çıkarına alet etmeye kalkışmasını kabul etmemiz mümkün değil. Aynı şekilde servis ettiği haberde kendisi gibi düşünmeyen diğer siyasal anlayışlara olan yaklaşımı İŞİD anlayışından farksızdır. İşte bu anlayış İŞİD’in ta kendisidir. Bu anlamda bu haberi yapan kişinin kim olduğunu Genel Sekreter Dr.Hakan PAMUKÇU’nun da bildiğini bilmekteyiz. Buradan Genel Sekreter Dr.Hakan PAMUKÇU’ya bu kişi hakkında biran önce Çalışma iş barışını bozmaktan, çalışma arkadaşlarına hakaret ve iftira etmekten, kişileri mensup oldukları dil, din, ırk ve siyasi görüşe göre ayırımcılık yapmaktan ve basına demeç vermekten idari ve disiplin soruşturması açmalıdır. Ayrıca Batman Cumhuriyet başsavcılığının da bu kişi hakkında Nefret suçu işlemekten adli soruşturmanın açılmasını talep etmekteyiz.

Değerli Basın Emekçileri;

Ülkemizde çözüm süreci kapsamında halkların eşitliği ve kardeşliği yönünde müzakereler yürütülürken kişileri mensup oldukları dil, din, ırk, siyasi görüşe ve sendikal tercihlerine göre ayırıp ötekileştiren zihniyeti kınıyor ve kendilerine soruyoruz.

-Bir kamu kuruluşunda yönetici olabilmek için belli bir zümreye veya bir paralel yapıya ait olmak mı gerekiyor?

-Kamuya ait bir hastaneye AKP’li olmayan bir şahsın yönetici olması dine mi, vicdana mı yoksa Anayasa’ya mı aykırı.

Kim tarafından atandığı açık olan idarecilerin AKP’li değillermiş gibi lanse edilmeye çalışılması ve bunun üzerinden kurumlarımızın yıpratılması ahlaki bir davranış olamadığı gibi bizleri de rahatsız etmektedir. Eğitim iş kolunda yapılan yönetici soykırımına benzer operasyonların sağlık iş kolunda da devam etmektedir. Bu kurumlarda yapılan keyfi, taraf olan yönetici atamalarına sessiz kalmayacağımızı ve Kamuoyu önünde teşhir edeceğimizi belirtmek isteriz.

Bunun yanında haberlere konu olan Kamuoyunun üzerinde hassasiyetle durduğu Kobane dayanışmasının suç olarak lanse edilmesi, kişileri kamuoyuna suçlu gibi göstermeye çalışıp Şarap Partileri ile bağdaştırmaya çalışmak tamamıyla o şahısları ve değerlerini hiçleştirmektir; değerli halkımızla karşı karşıya getirmek istenmiştir.

İnsanlık tarihinin en büyük katliamlarını yapan insanlık düşmanı vahşi DAİŞ barbarlarına karşı şehirlerini boşaltıp Kürdistan ve Türkiye Metropollerine zorunlu olarak göç eden kardeşlerimize sahip çıkıp onların acılarına ortak olmak kendisine insanım diyen her bireyin görevi olarak görmesi gerekirken; bunu yapmanın bir suç unsuru olarak niteleyen Basın-Yayın organlarını ve bunu basına servis eden kişileri şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz..

Biz Rojava devrimini selamlarken; Rojava ve Şengal’li kardeşlerimizin yanında mücadele etmeye ve devrimci dayanışmamızı açık ve net bir şekilde ifade ettik ve her şeye rağmen bu dayanışmayı göstermeye de devam edeceğiz.Kobane’nin düşme hayalleriyle yanıp tutuşanlar bunu asla unutmasınlar…Kısacası;

Herhangi bir gerçekliği olmayan, özgür basın etik ilkelerle dayanağı olmayan, içinden geçtiğimiz süreçle bağdaşmayan, insan hak ve özgürlüklerini yok sayan, farklılıkları görmezden gelen, ayrımcı ve ötekileştirici haber yapan Yeni Akit, Yeni Şafak, Batman rehber gazetetesi ve bunlardan kopyala yapıştır mantığıyla haber yapan internet sitelerini, kimi köşe yazarlarını ilkeli yayın etiğine uygun haber yapıp hassasiyetlerimizi göz önünde bulundurmaları gerekliliği konusunda uyarıyoruz. Bu işin takipçisi olacağımızı Değerli Basına ve Kamuoyuna saygılarımızla belirtiyoruz. 14.01.2015

                                                                                     SES BATMAN ŞUBESİ

                                                                               Şube Eşbaşkanı Mustafa YURTSVER

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]