Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası’nın Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’le 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Metal sektöründe her iki yılda bir toplusözleşme imzalanıyor. Türk Metal Sendikası, MESS ile işçilerin haklarını daha da geriye götürecek, onları daha ağır ve yoğun çalışma koşullarında sefalet ücretine mahkûm edecek bir sözleşmeye imza atmıştır.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal iş üyesi 15 bin işçi 3 yıllık sözleşme ve enflasyona dayalı sefalet zammı dayatmasını kabul etmiyor.

İşçiler 29 Ocak 2015 tarihinde 22 fabrikada greve çıkıyor. Birleşik Metal İş’in ikinci grevi ise 19 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Metal işçilerinin grevinin başarıya ulaşması, önce MESS-Türk Metal oyununun bozulması demek olacaktır. Bu da Türkiye’de toplusözleşme düzeninin az çok gerçek temellerine oturmasının yolunun açılması demek olacaktır. Aynı zamanda tüm işçi ve emekçi sınıfının sendikal mücadelesine yeni bir nefes getirecektir.

Bu nedenle Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak grevin başarıya ulaşması için her türlü desteği sunacağız.

 

 GREV PROGRAMI İÇİN >>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]