Sağlıkta Dönüşüm Programı tüm uygulamalarıyla hayata geçmeye devam ediyor. Bir yandan sağlık hizmeti için ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler arttırılırken, bir yandan da çalışanların güvencesiyle oynanmakta, esnek-kuralsız ve angarya çalışma kural haline getirilmektedir. İş ve işyeri güvencesi gün geçtikçe azalıyor, ortadan kalkıyor.

2002 yılından itibaren hızlandırılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 1. Basamak Sağlık Hizmeti veren sağlık ocakları tasfiye edilmiş, Aile Hekimliği sistemine geçilmiştir. Aile Hekimliği Kanunun amacı, 1. basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesidir. Kanuna 2012 yılında yapılan ekleme ve her gün yenisini çıkardıkları çeşitli yönetmeliklerle 1. Basamak Sağlık Hizmeti ve Koruyucu Sağlık Hizmeti görevi unutularak 1. basamak sağlık hizmetinde çalışan sağlık emekçilerine, (hekim, ebe, hemşire vb)cumartesi günleri nöbet dayatılmakta ve işletme haline getirilmiş hastanelerin acil servislerinde nöbet hizmeti, 112 acil ambulans hizmetinde de geçici görevlendirmenin önü açılmak istenmektedir.

Aile Hekimliği Sistemi yürürlüğe girdiğinden beri bu sistemin Türkiye gerçekleri ile uyumlu olmadığını, koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi yerine, giderek poliklinik ağırlıklı sistem getirildiğini, dolayısıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterince yerine getirilemediğini ifade ettik.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmeliği kabul etmeyip cumartesi günleri nöbete gitmedik. Ancak bakanlığın nöbet uygulamasındaki ısrarı nedeniyle 11 Şubat 2015 günü iş bırakıyoruz. Bu uygulamaları birlikte ve ortak mücadeleyle engelleyebileceğimize inandığımız için 11 şubat’ta tüm emek ve demokrasi güçlerini dayanışmaya ve sağlık hakkı için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

 

BU GENELGEYİ TANIMIYORUZ

CUMARTESİ GÜNLERİ NÖBETE GİTMİYORUZ

SAĞLIK BAKANLIĞININ NÖBET DAYATMALARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ.

 

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]