Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Hemşirelerin Dayanışma Platformu hemşire sorunları ve talepleri için başlattıkları eylem ve etkinliklerine devam ediyor. Ekim ayında yapılan bir dizi toplantı sonrasında başlangıçta SES işyeri temsilciliği öncülüğünde olan dokuzeylulhemsireeylem1ve 27 ekimde hastane bahçesinde oluşturulan dayanışma masası ile sendikalı/sendikasız hangi sendika ya da derneğe üye olursa olsun tüm hemşirelere çağrı yaparak dayanışmayı örgütlemeyi hedefleyen platform çeşitli hemşire derneklerinin ve Türk Sağlık Sen üniversiteler şubesinin de destek vermesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Hemşirelerin yaşadığı sıkıntı ve zorlukların temelinde hemşire yetersizliği olduğunu belirten hemşirelerin dayanışma platformu hemşire sayısı yeterli hale getirilmeden ve çalışma koşulları iyileştirilmeden sorunların çözülemeyeceğini, bu nedenle çalışma koşulları, özlük hakları ve yönetimsel tüm hemşirelik sorunlarının birlikte ele alınması gerektiğini savunuyor. çalışma koşulları düzeltilmediği sürece sözleşmeli ataması yapılan yeni hemşirelerin de ilk fırsatta başka hastanelere gittiğini vurgulayan platform temsilcileri 657 4/a kadrolu hemşire alımı talebinde ısrarlı olacaklarını belirtiyorlar.

Nöbet sayılarının yaş, kıdem yada çalışan klinik özellikleri zemininde adil olmaması, fazla çalışma, farklı birimlerde çalışmak zorunda bırakılma, aylık yapılan listelerin çok sık değiştirilmesi ve izin günlerine çalışma eklenmesi vb esnek çalışma ve angaryanın dayatılması, fazla çalışma karşılığının kişinin isteğine bırakılmadan verilen ücretin çok düşük olması (ki bunu ücret yerine izin olarak talep eden hemşireler de var) gece, hafta sonu, resmi tatil nöbetlerinin farklı ücretlendirilmemesi, servislerde yoğun bakım hastası bakılması, kemoterapi yapılan birimlerin özellikli birim sayılmaması ve diğer kliniklerde kemoterapi vb. riskli birimlerde uygulanması gereken işlem ve tedavilerin yapılması, güvenliğin yetersizliği, otopark ve kreş sorunu vb. en temel sorunlarını ifade eden hemşireler yeterli dinlenme hakları olmadığını, bu sorunlarla çalışıyor olmanın getirdiği yorgunluk sonucu pek çok hemşirenin depresyon ya da tükenmişlik yaşadığını, aile ve sosyal yaşantılarına yansıyan sorunlarla başetmekte zorlandıklarını söylüyorlar.
cuma günü yapılan basın açıklamasında birkez daha sorunlarının acilen çözülmesini talep eden hemşireler platform çalışmasıdokuzeylulhemsireeylem2 ile elde ettikleri birtakım kazanımları olduğunu ancak bunların yeterli olmadığını hemşire kadrosu açılması için bakanlıktan vize çıkana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar. “Sağlık ekip işidir! Hemşirenin sorunları hepimizin sorunları…Hemşirene sahip çık” çağrısıyla  yapılan basın açıklamasına öğretim üyesi, laboratuvar çalışanları, hekimler, taşeron işçiler ve diğer sağlık çalışanlarından destek geldi. CHP İzmir Milletvekili Mustafa MOROĞLU’da eyleme katılacağını söylemişti ancak mazeret bildirerek gelemeyeceğini ancak hemşirelerin hak arama eylemlerine destek verdikleri mesajını iletti.

Yapılan açıklamalarda hastane yönetiminin platformu tanımadığını her fırsatta ifade etmesi ile platform eylemlerinin başlamasıyla beraber hemşire sorunlarının hastane gündemi olması arasındaki çelişkiye vurgu yapıldı. Bir yandan hemşirelerin dayanışma platformunu dikkate almadıklarını söyleyen yönetim bir ay içinde iki kez başhekimle bir kez de hemşirelik hizmetleri müdürlüğü ile hemşire sorunları gündemli toplantıya çağrıldı ve anabilim dalları ile de aynı içerikte bir toplantı planlandı. Hemşire sorunlarının hastane yönetiminin sürekli gündemine girmesinin en önemli kazanımlardan biri olduğunu ifade eden platform temsilcileri başhekimliğin hemşire dinlenme ve ilaç hazırlık odalarıyla ilgili düzenleme yapmayı planlamasının, doktorsuz çalışmaktan dolayı sıkıntısı olan özel hasta katına doktor görevlendireceğini açıklamasının, geç saatte hastaneden ayrılmak zorunda olan ameliyathane hemşirelerine güvenli ulaşım olanağı sözü vermesinin de kazanım olduğunu, bu vaatlerin takipçisi olacaklarını söylediler. ” köle değiliz hemşireyiz” “hemşireyiz haklıyız kazanacağız”sloganlarıyla eyleme son verilirken, sürecin değerlendirilmesi ve alınacak ortak kararlarla bundan sonraki adımları belirleyeceklerini açıkladılar.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]