Yıpranıyoruz, Hakkımızı İstiyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin fiili hizmet zammı talepleriyle ilgili hazırladıkları yasa teklifini kamuoyuna duyurdular. 

 

Yasa Teklifi İçin >>>Yıpranıyoruz, Hakkımızı İstiyoruz

Ülkemizde sağlık çalışanlarının en az 40 yıldan bu yana dile getirdiği fiili hizmet zammı (yıpranma payı) konusundaki taleplerinin arkasındaki temel gerekçelerden en başta geleni, sağlık hizmeti verilen mekanların, çalışma koşulları ne denli uygun olursa olsun, insan sağlığı yönünden bizatihi az ya da çok tehlikeler barındırıyor olmasıdır. Buna sağlık hizmetinin kendisinden kaynaklı tehlikeler ve sayısız mesleki riskler eklendiğinde, sağlık çalışanlarının yıllardır fiili hizmet zammından mahrum bırakılarak haksızlığa uğradıkları açıklıkla ortaya çıkmaktadır.

24 saat süreyle üretilmek zorunda olan hizmetin, gündüz mesaisi dışında da sürdürülmek zorunda olması nedeniyle, çalışanların fizyolojik, ruhsal ve sosyal yaşamlarının tehdit altında kaldığı, bozulduğu bilinmektedir. Bu düzensizliğe bir de hizmeti yönetenlerden kaynaklanan sorunlar eklendiğinde durum daha da içinden çıkılmaz hale gelebilmektedir.

Dünya tıp literatürü sağlık hizmetinin ne denli tehlikeli bir alan olduğunun sayısız kanıtlarıyla doludur. Enfeksiyon hastalıklarından kansere, trafik kazalarından şiddete, ortopedik sorunlardan ruhsal sorunlara kadar sağlık çalışanlarını bekleyen pek çok sağlık sorunu vardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olarak 14 Mayıs 2014 günü katıldığı Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü kapsamında düzenlenen Sağlık Çalışanları Türkiye Buluşması isimli etkinlikte, belli ki bütün bunları bilerek, anlayarak, kabul ederek yıpranma payı konusunda çalışma yapılması talimatı verdiğini ifade etmişti. Bu durum sevindirici olmakla birlikte geçen zamanda adım atılmamış olması bir o kadar üzücüdür.

Bizler sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer yetkililerin işlerini kolaylaştırmak için bir çalışma yürüttük, Dünya literatürünü derledik ve yıllardır süren haksızlığın son bulması için, sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlanabilmesi için bir yasa teklifi hazırladık.

Hazırladığımız yasa teklifini, gerekçeleriyle birlikte bir kitapçık haline getirdik. Bunu Sağlık Bakanlığı, TBMMde grubu bulunan Siyasi Partilerin Grup Başkanvekilleri, Milletvekilleri ile paylaşacağız. En kısa sürede teklifimizin yasalaşmasını ve mağduriyetimizin son bulmasını istiyoruz.

Hakkımızın takipçisi olacağız. Verilen sözler tutulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Türk Hemşireler Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Türk Psikologlar Derneği

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]