Sendikamızın Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelgesi uyarınca Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına nöbet uygulaması getirmesiyle ilgili olarak sorunlarımızın tespiti ve çözümüne dönük yapacaklarımızı görüşmek üzere şube/temsilciliklerimizden katılan birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanlarla 27 Aralık 2014 günü bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda çıkan öneriler doğrultusunda sendikamızın almış olduğu karar aşağıdadır.

            “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelgesi uyarınca Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına Anayasanın 50. Maddesindeki dinlenme hakkına aykırı olarak zorunlu fazla çalışma getirilerek hafta sonları nöbet tutturulmasına, bu uygulamanın koruyucu sağlık hizmetleri ile 1. Basamak sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyeceğinden dolayı 1 Ocak 2015’te başlayacak olan Cumartesi günleri yaptırılacak zorunlu nöbet uygulamasını YOK HÜKMÜNDE değerlendirdiğimizden dolayı NÖBETE GİDİLMEMESİ şeklinde işe gitmeme eyleminin yapılmasına, hafta sonu nöbetlerinin kaldırılmaması halinde 11 Şubat 2015 günü bir günlük İŞ BIRAKMA EYLEMİ yapılmasına karar verilmiştir.”

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 30.12.2014

 

 

                                                                                               MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]