KESK ve bağlı sendika temsilcilerinin katılımı ile Ülke genelinde il gezileri başlatılmıştır. İl gezilerinin kısaca amacı; 2015 yılı bütçe süreci ve bu sürece ilişkin “eylem ve etkinlik programının” hazırlık çalışmaları, baskılar-soruşturmalar, “Kamu Güvenliği Yasası”, TİS ve gelecek döneme ilişkin konularda bilgilendireme, görüş alış verişi ve değerlendirmeler yapmaktır.

Bu çerçevede İlimize İlhan Yiğit (KESK), İbrahim Kara (SES), Ömer Salih Erol (TÜMBELSEN), Adil Taşdoğan (YAPIYOLSEN) gelmişlerdir. Konfederasyon ve Sendika Temsilcilerimiz ile bugün gün içerisinde iş yerlerinde ve akşam Tes İş toplantı salonunda üyelerimizin katılımı ile toplantılar yapılacaktır.

Bu toplantılarda kısaca, yaptığımız neredeyse her eylem ve etkinlik sonrasında 2911 sayılı Yasaya muhalefetten ceza davaları açılmaktadır. Kamu Güvenliği Yasassı ile sınırlar daha da daraltılmaktadır. Basın açıklamalarımıza bile kolluk görevlileri zor ve şiddet uygulayarak müdahale etmektedirler.

2015 yılı bütçesi Kamu çalışanları açısından açlık sınırının altında bir yaşamı sürekli kılmaktadır.

Hükümet ile Memur Sen arasında yapılan anlaşma, kamu emekçilerinin enflosyana ezdirilmesi sonucunu doğurmuştur.

Maaşlarımızın hiç değilse açlık sınırı kısmının vergi dışı tutulması, artan kısmının ise %15’lik vergi dilimine tabi tutulması için düzenleme yapılması, hükümetin 4-C’lilerin kadroya alınmaması inadından vazgeçmesi, ağır sonuçlarını yaşadığımız özelleştirme politikasından vazgeçilmesi taşeron ve esnek çalışma politikalarının terk edilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük bir kadrolaşma ve tasfiye hareketi yürüttüğünü, okul müdürlerinin görevine haksız ve hukuka aykırı biçimde son verildiğini ve eğitim camiasında fişlemelerin yapıldığını kaygı ile takip etmeteyiz.

Bu çerçevede yapılacak değerlendirmeler sonucuna göre eylem takvimi ve yol haritası çizilecektir.

 

 

                                                                                                                                     Süleyman BAL

                                                                                                                                    Şube Başkanı

keskilgezileri1

keskilgezileri2

keskilgezileri3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]