Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 9 Aralık 2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelgesi uyarınca Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına Anayasanın 50. Maddesindeki dinlenme hakkına aykırı olarak zorunlu fazla çalışma getirilerek hafta sonları nöbet tutturulmasına, bu uygulamanın koruyucu sağlık hizmetleri ile 1. Basamak sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyeceğinden dolayı 1 Ocak 2015’te başlayacak olan Cumartesi günleri yaptırılacak zorunlu nöbet uygulamasını YOK HÜKMÜNDE değerlendirdiğimizden dolayı NÖBETE GİDİLMEMESİ şeklinde işe gitmeme eyleminin yapılmasına, hafta sonu nöbetlerinin kaldırılmaması halinde 11 Şubat 2015 günü bir günlük İŞ BIRAKMA EYLEMİ yapıyoruz.


NÖBET GENELGESİ AÇILAN DAVA DİLEKÇESİ İÇİN >>>

İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN >>>


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]