27 Aralık 2014 tarihinde Şube/Temsilciliklerimizden gelen Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden gelen temsilcilerle yapmış olduğumuz toplantı sonucunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2014/33 sayılı “Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri” konulu Genelgesi kapsamında Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum sağlığı Merkezlerinde çalışanlara yönelik uygulanmak istenen nöbetlerin, yasada olmamasına rağmen zorunlu bir mesai uygulaması ve angarya olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle de 2014/33 sayılı GENELGE YOK HÜKMÜNDE’dir.

NÖBETLERE GİTMİYORUZ.

Genelge geri çekilmediği takdirde hizmet üretimden gelen gücümüz de dahil olmak üzere mücadeleyi yükselterek devam edeceğiz.

 

asmtoplanti2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]