ÖZEL HASTANEDE BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMAYA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Üyemiz Mahmut Konuk’u temsilen açtığımız davada Danıştay 15. Dairesi’nin 2014/4562 E sayılı ve 11.09.2014 tarihli kararı ile özel hastanede biyometrik kimlik doğrulaması ile ilgili işlem ve bu işlemin dayanağı olan SUT Tebliğinin ilgili kısımlarının yürütmesi durdurulmuştur.

 

 KARAR İÇİN >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]