KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Heyeti Silopi’de Ezidi Kampını Ziyaret Etti

Facebook
Twitter
WhatsApp

IŞİD katliamlarından kaçarak Türkiye’ye sığınan 5000’e yakın Ezidi, Şii Türkmen ve Kürtlerin 2500’ü Şırnak ve ilçelerinde sığınmaktadır. TMMOB, DİSK, KESK ve TTB temsilcileri Türkiye’ye sığınan Şengallilerle dayanışmak için 14 Ağustos 2014 tarihinde Silopi’ye giderek Şırnak Silopi İlçe Belediyesi’nin IŞİD katliamlarından kaçan Şengalliler için oluşturduğu 220’si çocuk olmak üzere 800 kişinin bulunduğu kamp alanını ziyaret etti.

Konfederasyonumuz KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TTB Merkez Konsey Üyesi Şeyhmus Gökalp, Konfederasyonumuz KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, Sendikamız Eğitim Sen Merkez Basın Yayın Sekreteri Mesut Fırat, SES Genel Sekreteri Birsen Seyhan, SES Basın Yayın Sekreteri Fikret Çalağan, İstanbul Tabip Odası’ndan İncilay Erdoğan ve Fethi Bozçalı ile Diyarbakır, Mardin ve Şırnak şube yöneticilerimizin de katıldığı ziyarette heyet adına KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen konuştu. Özgen, uzun zamandır Ortadoğu’da yürüyen ve yürütülen bir savaş olduğunu belirterek, Gazze ne ise Rojava ve Şengal’in de o olduğunu vurguladı.

Yapılan ziyarette, Silopi’de bulunanların tüm ihtiyaçları Silopi Belediyesi, sivil toplum örgütleri ve halkın yardımıyla karşılandığı gözlemlenmiştir. Kaymakamlık ile birlikte yürütülen yerleştirme işlemleriyle okullara 400 kişi yerleştirilmiştir ve buradaki yemek ihtiyacı yine Kaymakamlık tarafından karşılanmaktadır. Heyetin Kaymakamlık ile yaptığı görüşmede, Kaymakamlık yetkilileri, Midyat’ta bir kamp hazırlığı yapıldığını; ancak Silopi’ye gelen Şengallilerin Midyat’a gitmek istemediklerini, Kızılay’ın hiçbir yardım yapmadığını ve Kaymakamlığın sadece okulda kalanların yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirtmişlerdir.

Bölgeye Kızılay’ın hiçbir yardımının olmamasının yanında Şengallilerin sağlık hizmeti ihtiyacı da Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmamaktadır. Sadece pasaportu olanların Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği Silopi’de, sağlık hizmetlerinin tamamı belediyeye bağlı Bişeng Halk Sağlığı’na bağlı sağlık ekipleri tarafından karşılanmaktadır. Heyetin yaptığı incelemeler sonucunda, özellikle sınırdan geçmek için günlerce yürümek zorunda kalan kronik hastaların ve çocukların sağlık durumunun endişe verici boyutta olduğu, salgın hastalık riskinin yüksek olduğu ve en çok ilaç ihtiyacının bulunduğu, özellikle kadın ve çocuklarda ciddi travma belirtileri gözlenmiştir.

YPG’nin açtığı güvenli koridor ile 150 bine yakın Şengalli de Rojava’ya yerleştirilmiştir. Ancak sınırın diğer tarafında binlerce insan daha bulunmaktadır. Burada ani bir göç potansiyeli mevcut olup buna dair bir ön hazırlık oldukça önem taşımaktadır. Duyarlılığın geliştirilmesi ve dayanışmanın sağlanması gerekmektedir.

Heyetin Şengalli ailelerle yaptığı görüşmelerde ise aileler, Şengal’in Arap Sünni köyleri ile çevrili olduğunu ve daha önce de zaman zaman bu kesimler tarafından inançları nedeniyle tacize maruz kaldıklarını, Iraklı askerlerin saldırıdan bir iki ay önce silahlarını bırakıp gittiklerini, silahları alıp kendilerini savunmak istediklerini; ancak peşmergelerin Şengallileri savunacağını söyleyerek silahları ellerinden aldıklarını dile getirdiler. Aileler IŞİD saldırısını ve sonrasını ise şöyle anlatıyor: “IŞİD saldırılarının olduğu gün peşmergeler bizi savunmak yerine kaçtılar. IŞİD  ve Arap Sünni aşiretleri birlikte bir gece 03.00 sularında bize saldırdılar. Biz de  köylerimizi bırakıp kaçmak zorunda kaldık. İki köyü zorla Müslüman yapmak istediler. Kadınlarımıza ve 8-10 yaşlarında olan kız çocuklarımıza el koydular. Kız çocuklarımızı Araplara köle olarak sattılar. 500’den fazla sayıda kaçırılan kadınların nerede ve nasıl olduklarını bilmiyoruz. Bizim boşalttığımız köylere Arap Sünnilerini yerleştirerek kutsal mekan ve sembollerimizi yıktılar.”

Aileler, güvenlik oluşmadığı sürece terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönmek istemediklerini; bütün bu süreçte HPG ve YPG’nin dışında hiçbir gücün kendilerini savunmadığını; bu nedenle o güçler dışında kimseye güvenmediklerini de dile getirdiler.

Heyet olarak yapılan açıklamalarda değinildiği gibi, bu ülkenin halklarının Ortadoğu’daki tüm halklarla eşit ve özgür bir şekilde yaşamaları için onların yanında bulunacağımızı, onlarla beraber mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]