Sivas kent meydanında; Sivas Demokrasi Platformu öncülüğünde emek ve demokrasi güçleri temsilcilerinin katılımıyla İsrail ve ABD emperyalizmi israilisidprotestoprotesto amaçlı basın açıklması gerçekleştirildi. açıklamayı platform adına Cevat Aktaş okudu. İsrail başta olmak üzere IŞİD, işbirlikçisi AKP ve ABD emperyalizminin protesto edildiği açıklma sırasında, “Katil İsrail” “Katil ABD Ortadoğudan defol” “katil İsrail işbirlikçi AKP” gibi sloganlar atıldı..açıklamada ayrıca Rojova ve Gazze direnişine selam gönderildi ve gerici iktidarların işbirliği deşifre edilirken geçmişte deniz gezmişlerin Filistin halkının yanında olduğu, mücadele ettiği gibi şimdide devrimci tutum alınması gerekliliğine vurgu yapıldı.

 

 

 

KESK, Halkevleri, HDP, EMEP

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]