Rol Karmaşası Büyüyor Sağlık Bakanlığı Araştırma Şirketine Dönüşüyor Kadrolaşma Yaygınlaşıyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu imzası ile “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması (TÜSEB) ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 11.06.2014 tarihinde TBMM’ye gönderildi.

Bu torba yasanın önemli başlıklarında ikisi TÜSEB ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesidir.

Bunlarla Sağlık Bakanlığı bilgi üretimine-araştırmaya aday haline geliyor… Hizmet üretimindeki büyük (!) başarısına yenilerini eklemeye çalışılıyor. Hizmet üretiminde kılavuz edindiği ilkeleri araştırma faaliyetlerine de yedirmek istiyor. Metalaşmış sağlık hizmetleri yanı sıra metalaşan sağlık araştırmaları görevini de üstleniyor. Hizmet üretimi ön planda olması gereken Sağlık Bakanlığı rol karmaşası içindedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı bu rol karmaşasını zorunlu kılıyor.


Kamu hizmet üretiminin metalaşması, toplum yararına değil piyasa yararına bilgi üretimi, araştırma piyasasında güçlü aktör haline gelme, araştırmalara yön verme ve tekeline alma, sağlık alanındaki her kamu bilim işçisini kendi amaçları doğrultusunda kullanma ve ürettiği tüm bilgilere el koyma anlamına gelen TÜSEB bizim açımızdan kabul edilemezdir. Sağlık Bakanlığı TÜSEB bünyesinde kuracağı enstitülerle de yeni ufuklara açılmaktadır. Şirket kurma, şirkete ortak olma, kamu-özel ortaklığı, teknopark, vb. kamunun şirketleşmesinin araştırmaya ikame edilmesi söz konusudur. Buradaki temel amaç kamu kaynaklarının özellere transferidir.Aynı zamanda bakanlığın kendisi bir şirket mantığı ile çalışarak araştırma pazarına dahil olmaktadır.Bilgi üretimin metalaştırılmasında temel bir role sahip olacaktır. TÜSEB tasarısında piyasacı, tekelci ve antidemokratik anlayış egemendir.

Muhtevili heyetin beş üyesinden üçü, Sağlık Bakanı, bakanlık müsteşarı ve bakanın atayacağı bir üyeden oluşan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi tamamen Sağlık Bakanlığı Üniversitesi olacaktır.Tanımlanan yönetimle bu üniversite de özerk olmayacaktır.Ve kurulacak üniversite ile kadrolaşmalara hız verilecektir. Ayrıca tıp fakülteleri denetim altına alınmak istenmekte ve denetim kuramadığı üniversitelerin alanı daraltılarak işlevsizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Sonuç olarak mevcut kanun tasarısı toplum yararına bir çalışmayı hedeflemediği gibi sağlık alanındaki karmaşayı ve kadrolaşmayı yaygınlaştırdığı için kabul edilemezdir. Yasa tasarısı hemen geri çekilmelidir. 11.07.2014

 

                                              

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]