Mersin Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi çalışanları 23 Temmuz 2014 çarşamba günü 2011 yılından bu yana görmezden gelinen unvtaleplereyanityok1talepleri ve hastanenin taşınması ile artan mağduriyetlerini görmezden gelen hastane yönetimine taleplerini duyurmak için SES ve Türk Sağlık Sen olarak bir günlük grev yaptı. Bu güne kadar taleplerini duyurmak, oluşan mağduriyetlere bir çözüm bulabilmek için defalarca yönetimden randevu talep ettiklerini belirten sağlık çalışanları bu taleplerinin yoğunluk bahanesi ile kabul edilmediğini özellikle hastanenin taşınması sırasında herkesin büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştığı ama oluşan mağduriyetlere dair hiç bir adım atılmadığını belirten çalışanlar taleplerini sıralayarak en kısa sürede çözüm için adım atılmasını istedi.

 
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Değerli Basın Emekçileri ve Mersin Halkı

 

Bizler, MEÜ. Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları olarak Duymayan kulağa, görmezden gelen göze, her geçen gün yükselen sesimize karşı bir şey yapmayanlar için; körler, sağırlar ve dilsizleri; üç maymunu oynayanlara kendimizi, MERSİN Tıp Fakültesi çalışanlarını bir kez daha hatırlatmak için yan yana omuz omuza buradayız.

Bizler sağlık emekçileri olarak mersin halkına, gece gündüz demeden çoğu kez yemek bile yemeden ailemizden ve hayatımızdan fedakârlık yaparak hizmet vermekteyiz. Kentimizin koşulları gereği daha iyi hizmet verebilmek adına eski hastanemizden 19.05.2014 tarihinde yeni yerimize taşındık. Taşınma ile beraber bir çoğumuz tatil, hafta sonu, mesai demeden Mersin halkına biran önce hizmet vermek için bir çok özveride bulunduk. Halkın olan bu hastanenin halka hizmet vermesi için sorunlarımızı taşınma nedeniyle hep öteledik. Ama bu sorunlar performansımızı olumsuz etkilemeye mutsuz, üzgün yüzlerle sağlık hizmeti vermeye bizleri zorladı. Ötelediğimiz ve daha önce çözülemeyen sıkıntılara ulaşım, personel eksikliği, fazla çalışma gibi sorunlarda ilave edilince biz çalışanlar artık yeter dedik. Bizler MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARI olarak bu sıkıntıların çözümü ile ilgili başhekimlikten defalarca randevu istememize rağmen çalışma yoğunluğu gerekçesi ile randevu verilmedi. Nitelikli ve verimli bir sağlık hizmeti beklenirken çalışanların sesi hep kulak arkası edildi. Bu hastanede olan sorunlarunvtaleplereyanityok2 kadar çözümlerde olması gerektiği her zaman biz çalışanlarca vurgulanmıştır. Bizler temizlik personelinden hastabakıcısına, hemşiresinden doktoruna, memurundan diğer sağlık personelleri ile bu hastanede ekip hizmeti veriyoruz. Bu ekip hizmetini nöbetlerde, mesailerde yerine getirirken özveri ile aile olduğumuzun bilincinde vermekteyiz.

Sorunlarımızın çözümü adına tüm iletişim kanallarını her zaman kullandık. Ama gördük ki sorunlarımız artmış çözümlerimiz azalmış ve 2011 Yılından bu yana bir adım bile atılmamıştır. Kurum ve şirket yöneticileri çalışanlara grev kararımızdan sonra baskılar uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir. Bu yapılanlara karşılık bilinmelidir ki işten atmayla, tutanak tutmayla tehdit etmek tüm çalışanlara yapılan çaresiz söylemlerdir. Bunu kabul etmiyor bu söylemler ve eylemler devam ederse bunun peşini bırakmayacağımızı kararlılıkla eylemlerimizin devam edeceğini buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Bizler Tıp Fakültesi çalışanları ücretlerdeki adaletsizliğin yanında aşağıdaki sorunların çığ gibi büyüdüğünü ve siz değerli Mersin halkı ve basın emekçilerinin önünde açıklıyoruz. İşte bu yüzden bu emek mücadelesinde, ortak tavır alarak sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı el ele vererek daha iyi bir sağlık hizmeti vermek adına güç birliği yaptık. Sorunları ötelemek sıkıntıları hep konuşmak istemiyor, çözüm istiyoruz. Birazdan okuyacağımız sorunların ve problemlerin çözülmesi için 23 Temmuz Çarşamba günü yani bugün emekten gelen gücümüzü grev yaparak göstereceğiz.

 

1)Yardımcı sağlık ve idari hizmetlerde çalışan (hemşire, sağlık teknisyeni, memur, hastabakıcı vb.) personellere yeterli oranda performans ödemesinin yapılması.

2)Hastanenin borçları ve mevcut ödemelerinden dolayı personel ödemelerinden hiçbir şekilde kesinti yapılmaması.

3)Nöbet ücretlerinin takip eden ay içerisinde düzenli ödenmesi.

4)Riskli birim katsayılarının tekrar düzenlenerek risk oranına göre yeterli oranda ödeme yapılması.

5-Acile hizmet veren birimlere acil farkının düzenleme yapılarak ödenmesi.

6)İvedi olarak çalışma şartlarının iyileştirilerek personellerin fazla mesai yapmaması için yeterli sayıda personel istihdamının yapılması.

7)Hastanede çalışan personel için servis hizmetinin yeterli sayıya çıkarılması.

8)Hastane personeli için kreş hizmetinin verilmesi ya da Üniversitemiz Yenişehir kampüsünde ki kreşin hastaneye servis hizmeti ile beraber verilmesi.

9)Hemşirelik mesleğinin doktor yardımcılığı olmadığı ve asistan hekimin yapması gereken hizmetlerin hemşirenin yapması için zorlanmaması.

10)Tüm personele yazılı görev tanımının verilmesi, keyfi yer değiştirme, liyakata bakılmadan görevlendirmeler ve görev tanımında olmayan işler için zorlama ya da baskı yapılmaması.

11)Hizmet alım sözleşmesine göre çalışan temizlik, hastabakıcı vb. personellere asıl işlerinin haricinde hastanemizin taşınmasında verdikleri emeklerinin ücret olarak verilmesi.

 

MEÜ.SES İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

MEÜ.TÜRK SAĞLIK SEN İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

Açıklamayı yapanlar

Arzu KURUÇAM

Burcu GÜRBÜZ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]