İZMİR’DE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ KAPATILMAK İSTENİYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

              

       İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1910 yılından beri halkımıza önce genel hastane olarak, daha sonrada Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz hastanesi olarak hizmet etmiştir. Ülkemizdeki en büyük 3 göğüs hastalıkları ve tüberküloz dal hastanesinden biri olan hastanemiz halen mevcut 400 yatağı ve 30 yataklı invaziv yoğun balkım ünitesiyle Ege Bölgesindeki Göğüs hastalarının gogushastanesikapatma1yaklaşık 1/3’ünden fazlasına hizmet vermektedir.

   Konularında uzmanlaşmış hekim ve personel KOAH, astım, göğüs onkoloji, interstisyel akciğer hastalıkları, pulmoner rehabilitasyon, sigara bırakma, girişimsel bronkoloji polikliniklerinde hizmet vermektedirler. Yine hastanemiz bünyesinde bulunan PET-CT radyonüklid görüntüleme, radyoterapi, girişimsel bronkoloji üniteleriyle “Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi konularında tam teşekküllü bir merkez olarak Ege Bölgesine yıllardır başarıyla hizmet vermektedir. Tüm bunlara paralel olarak hastanemiz gelir gider açısından iyi durumda olduğu ifade edilmiştir.

         Sonuç olarak gerek bilimsel gerek ekonomik yönden herhangi bir sorunu olmayan hastanenin birleşme adı altında sistemik bir hastaneye dahil edilerek yok edilmesi bölgemiz ve ülkemiz Göğüs hastalıkları açısından büyük bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Tüberküloz, KOAH, akciğer kanseri gibi aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı problemi olan ve giderek artan hasta sayılarına sahip hastalıkları göz önüne alındığında kış aylarında mevcut yatakların bile yetmediği hastanemizin başvurulara mevcut kadrosuyla zorlukla yetiştiği bir gerçektir. Göğüs hastalıkları yatakları genişletilmesi beklenirken birleştirme adı altında hastane imkanlarının ve yatak sayısının azaltılması ile mevcut rutin işleyişin sürdürülmesi mümkün olmayacaktır. Göğüs dışı branşların Tepecik Eğitim Hastanesi ile birleştirilmesi ile çoğunluğu hastane içinde yapılan konsultasyonlar Tepecik Eğitim Araştırma hastanesinin zaten yoğun olan polikliniklerine devir olacak hastalarımız mağdur olacaktır. Bölgenin tek göğüs hastanesi olmasından kaynaklı göğüs hastaları ve özellikle tüberküloz hastaları mağdur olacaktır. Toplumsal bir hastalık olmasından kaynaklı tüberküloz hastalarının mağdur olması toplumun sağlığını da tehlikeye sokacaktır. Hastanemizin birleştirme adı altında yok edilmesi, 80 dönümlük araziye sahip olan hastanenin yerine acaba AVM ‘mi yapılacağı sorusunu aklımıza getirmektedir.

   Göğüs hastanelerinin ortadan kalkmasıyla azaltılan yatak sayısı ve yok edilen deneyimli kadroların ülkemiz sağlığında gelecekte ciddi kayıplara yol açacağını ve hastalarımızın mağdur olacağını düşünüyoruz. Ve hastanemizin birleştirme yoluyla kapatılmasına karşı çıkıyor ve kararın biran önce geri alınmasını istiyoruz.

                                                                                              SES İZMİR ŞUBESİ

 

gogushastanesikapatma2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]