Gün geçmiyor ki sağlıkta bir şiddet haberiyle karşılaşmayalım. Dün yine (18.06.2014 tarihinde) Siirt’te iki şiddet vakası yaşandı. Siirt İl Aile ve Sosyal politikalar Müdürlüğü Sevgi Evlerinde çalışan bir sosyal hizmet uzmanı saldırıya uğramıştır. Sosyal Hizmet Uzmanına saldıran kişi saat 15.45’te Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Polis ve hastane güvenlik görevlisi nezaretinden getirilen bu kişi muayene esnasında Acil Tıp Uzmanını gözüne isabet edecek şekilde darp etmiştir. Gözünden yaralanan hekim arkadaşımıza 3 günlük iş göremez raporu verilmiştir.

Sağlıkta şiddetin temel nedenlerinden biri sağlık sistemi hatalarının çalışanların sorumluluğu üzerine yıkılması iken, diğer taraftan da ülkede başta hükümet tarafından kışkırtılan şiddet ortamıdır. Şiddet temel diyalog mekanizmasına dönüştürülmeye çalışmıştır. Eril olan bu dil ve yaklaşım toplumda gerilimi yükseltmektedir. Bu durumdan en çok da kadınlar nasibini almaktadırlar. Hele bir de kadın ve sağlıkçı olunca şiddet duygusu kabaran kişinin (erkeğin) kendini tatmin etmek için ona saldırması hak olarak görülmektedir. Çünkü şimdiye kadar bu tür vakalarda sorumlular ve sorumluğu bulunanlar hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır.

Sağlıkta şiddetin önlenmesinin yöntemi olarak güvenlik önlemlerinin alınmasının çözüm olmadığını hep ifade ettik. Bu olay özelinde de gördük ki maalesef söylediklerimizde yine haklı çıktık. Bu şiddet vakası da bir polis ve bir güvenlik görevlisi nezaretinde yaşanmıştır. Hükümeti ve Sağlık Bakanını uyarıyoruz. Sorunu çözmek gerekir. Sorunu görmek yerine güvenlik tedbirlerini artırma politikanızın bir çok sorunu çözmediği gibi, sorunları içinden çıkılmaz bir duruma dönüşmüştür. Yürüttüğünüz sağlık politikaları ve çalışanlara bakış açınız şiddeti doğurmaktadır.Topluma ve taleplerine yaklaşımınız ise şiddeti daha da yaymaktadır. Sağlıktaki şiddetin çözümü bellidir. Yönetenler sorumluluklarını bilmeli, sağlık hakkını yok sayan Sağlıkta Dönüşüm politikalarından bir an önce vazgeçmelidirler. Çözüm için ise şiddeti önlemeye yönelik olarak sağlık örgütlerinden gelen görüş ve önerilere açık olmalıdırlar. Vatandaş ve sağlık çalışanları arasında gelişen bu kavga esas olarak vatandaşın sağlık politikalarına ve uygulamalarına isyanıdır. Bu olayların kurbanı her zamanki gibi sağlık çalışanları olmaktadır.

Yaşanan bu olayı SES olarak kınıyoruz.

Olayla ilgili sorumluların sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. 19.06.2014

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]