Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu KESK’i Ziyaret Etti!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Pzt, 12 Mayıs 2014

Bugün, (12 Mayıs 2014) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar İlhan ve beraberindeki heyet Sosyal Güvenlik haftası nedeniyle Konfederasyonumuzu ziyaret ettiler.

Sosyal güvenlik uygulamalarının ve mevcut yasaların emekçiler üzerinde etkilerinin konuşulduğu ziyarette Yadigar İlhan şunları kaydetti; “Kamuoyuna da yansıdığı gibi Konfederasyonların sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik eleştiri ve taleplerini biliyoruz, ancak bilinmelidir ki bizler de kurum olarak mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde bu uygulamaların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik bir çaba içerisindeyiz, ilgili bakanlık birimine de iletilmek üzere birçok konuda yasal önerilerde bulunmaktayız” dedi.

KESK Genel Başkanımız Lami Özgen de kamuoyuna “Sosyal Güvenlik Reformu” olarak yansıyan paketin bir müjde değil, tam tersine emekçileri yoksullaştırma politikalarının paketi olduğunu belirterek, “Bu yasal düzenleme çalışanların ve özellikle  emeklilerin katkı ve katılım payının giderek artmasına, zaten düşük olan ücretlerin daha da azalmasına sebep olmaktadır, düşük gelirli emekliler, dar gelirli aileler daha da yoksullaşmaktadır. Bu durum da bizlere her gün sağlığın ücretsiz ve kamusal bir hak olmaktan çıkarıldığı gerçeğini hatırlatmaktadır, ayrıca özel sağlık sektörüne aktarılan payın büyüklüğü de hükümetin piyasacı yaklaşımını gözler önüne sermektedir” dedi.

Konfederasyon olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çerçevesinde kamu çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalıkları priminin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini belirten Özgen, işçi-emekçi sağlığına ve güvenliğine ilişkin en temel haklardan geniş  kesimlerin hala yararlanamadığını vurgulayarak bu sorunun kamu emekçileri açısından önümüzdeki dönemde çözülmesi gereken elzem sorunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Yaşanan diğer bir sorununun ise özellikle emeklilikte yaşa takılanlar (4447-5510 sayılı yasa ile) olduğunu belirten Genel Başkanımız, yaştan dolayı açıkça hak gaspına uğrayanların emeklilik haklarının iadesi için acil bir yasal düzenleme ile bu mağduriyetin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Genel Başkanımız sağlık ve sosyal güvenlik alanında yaşanan diğer sorun ve sıkıntıları da başlıklar halinde belirterek bu sorunların çözümünün takipçisi olacağımızı dile getirdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]