Ebeler ve hemşiler haftası nedeniyle Gaziantep Demokrasi Meydanında düzenlenen törende Gaziantep İl Sağlık Müdürü Metin Karakök ‘ün yaptığı konuşmada “biliyoruz ki hemşirelerimiz günümüzde hakikaten bilgi ve donanım olarak en iyi şekilde yetiştiriliyor” belirlemesinden sonra eğitim kalitesi yükseltilmesine karşın eksik kalan şeylerin olduğunu öne sürerek “ahlaki ve vicdani boyutuna baktığımızda hemşirelerimizin bu konularda biraz daha donanımlı olması gerekiyor” gibi amacını aşan ve hakaret içeren bir değerlendirmede bulunmuştur.

Aynı konuşmasın Karakök kutsallık ve fedakarlık atfettiği sağlık çalışanlarını ayrıştırarak hemşirelik mesleği üzerindeki bu vurgusu özellikle son yıllara kadar hemşireliğin bir kadın mesleği olarak icra edilmesinden ahlak ve vicdan vurgusunu da bu temelden kaynaklandığını, AKP nin kadına ve hemşirelik mesleğine yaklaşımının ifadesi olarak okumak mümkündür.

Şubat 2014 te kamuoyuna açılanan Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu’na göre;

Ebeler sağlık alanında tanımlı olan meslekler içerisinde 3. sırada, hemşireler ise Hekimlerden sonra 2.sırada yer almaktadır.Aralık 2013 itibariyle 149012 hemşire aktif olarak çalışmakta, hemşirelerin %70 ve ebelerin %90 Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmektedir.

Başbakanın, Sağlık Bakanın kadın-doğum-sezaryen-çocuk sayısı-kürtaj konularında çokça hassas olduklarını biliyoruz. Hem birey olarak hem de sağlık çalışanı olmaktan kaynaklı bu konularda birinci derecede muhatabız. Prof. Dr. Karakök’ün sadece iyi ve donanımlı yüksek kalitede eğitimi esas alamadığını aynı zamanda toplumsal cinsiyet rollerinde de ısrar ettiğini görüyoruz. Çalışma koşullarının esnek, güvencesiz sadece kara dayalı ve insanca çalışma koşullarının olmadığı özcesi sağlıkta dönüşüm programı ile her türlü haksızlığa, mobbinge uğratılan çalışma koşularının dayatılması asıl bizim açımızda ahlaki ve vicdani olmayan bir durumdur.

Hemşirelik ve ebelik mesleğinin Anayasal güvence çerçevesinde tanımlanmadığı gibi, toplumsal ve tek başına bir birey olma özünde kopararak kurum hiyerarşisi içinde vicdan ve ahlak değerlendirmeleri birincisi emek olmak üzere ikincil cins sömürüsüne maruz kalmıştır.

Bu konuda Gaziantep Şubemizin açıklaması üzerine Sağlık Müdürü özür dilemesine rağmen bizim açımız bu zihniyet ve yaklaşım olmasında kaynaklı olduğun da bu yaklaşımlarla mücadele etmenin gerekliliğine inanmaktayız.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA İÇİN >>>

CUMHURİYET GAZETESİ HABER İÇİN >>>

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZÜR YAZISI İÇİN>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]