ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALAIKLARI HASTANESİ’NDE BIÇAKLI SALDIRI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi’nde polis eşliğinde getirilen psikotik bir hastaya müdahale esnasında, biri ciddi şekilde üç güvenlik görevlisi bıçaklanarak yaralanmış ve diğer acil servis ekip üyeleri de ciddi bir tehlike atlatmıştır. Sağlık politikalarının yarattığı şiddet ortamını, taşeronlaştırmanın yol açtığı ihmaller zincirini protesto etmek amacıyla İstanbul Tabip Odası, SES Anadolu Şubesi ve TPD İstanbul Şubesi’nin çağrısıyla bugün 12.30 da hastane önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

        

    Ne yazık ki hemen her gün ve her sağlık kurumunda, tüm sorumluluğu o anda sağlık hizmeti sunmak olan hekimlere ve sağlık emekçilerine   yönelik şiddet olayı yaşanmaktadır. Hekimler bıçaklanarak öldürülüyor, hamile kadın sağlık emekçileri tekmeleniyor, hemşireler yerlerde sürükleniyor, teknisyenlerin, laborantların, taşeron sağlık işçileri ve anadolusiddetgüvenlik görevlilerinin kolları bacakları kırılıyor ama bu ülkeyi ve sağlık sistemini yönetenler tüm bunlar yaşanmıyormuş gibi hayatlarına devam edebiliyor. 2 yıl önce Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesini ve daha nice sağlık çalışanlarına ciddi darp ve tehdit olaylarını unutmadık, unutmayacağız. Başka Ersin Aslanlar kaybedilsin istemiyoruz…

           Dün hastanemiz acil servisine 2 polis eşliğinde getirilen psikotik hastayla yapılan görüşme sonrası yapılan müdahale sırasında, hasta yanında bulunan bıçak ile biri ciddi olmak üzere 3 güvenlik görevlisi arkadaşımız yaralanmış, diğer acil servis sağlık ekibi de büyük bir tehlike atlatmıştır. Psikiyatri acil servislerine başvuran hastaların büyük çoğunluğunun akut psikotik tablo içerisinde bulunmaları, görüşme öncesinde tanılarının ayırt edilememesi nedeniyle hastaların kendilerine ve çevrelerine zarar vermelerini önlemek amacıyla rutin bir üst araması yapılmaktadır. Hastayı getiren polislerin bu önlemi almadıkları halde hastane güvenlik görevlilerini yanlış yönlendirmeleri büyük bir ihmale ve tehlikeye yol açmıştır.

             Sağlık emekçilerini hedef almış saldırıların artışında güvenlik tedbirlerinin eksikliğinin çok daha ötesinde sebepler olduğu açıkça ortadadır. Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbiriyle rekabete sürükleyen, sağlıkta kaliteyi düşüren PERFORMANS uygulaması, yetersiz fiziksel koşullar ve personel sayısı nedeniyle gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, 7/24, esnek-kuralsız ve baskı altında çalıştırılma, hemşirelerde haftada 56, asistan hekimlerde 90 saate kadar uzayan mesailer… İş güvencesinden yoksun bırakılmış, olması gerekenden çok daha az kişi ile görev tanımının dışında bulunan işleri dahi yapmak zorunda bırakılan, sağlıktaki şiddet ortamından en fazla nasibini alan taşeron sağlık emekçileri ve güvenlik görevlileri…

             Sağlıkta dönüşüm programları ile serbest piyasa ekonomisinin hiçbir sınırlama olmadan uygulanması sonucunda hastayla kurulan ilişkinin işletme-müşteri ilişkisine dönüştürülmesi gibi etkenlerin de önemli ve belirleyici olduğunu düşünmekteyiz.Bu şiddet eğiliminin nereden kaynaklandığı ve nasıl meşrulaştırılıp, sıradanlaştırıldığı apaçık ortadadır; mevcut sağlık politikaları ve onun uygulayıcıları!

           Sağlık hizmeti sunumunda yer alan ekibin üyeleri olarak; üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle, cesaretle, vakarla, kararlılıkla, maruz kaldığımız her türden baskı ve şiddete rağmen imkanlar ölçüsünde, olabilecek en verimli şekilde sağlık hizmetlerine olan katkımızı sürdürmekteyiz. Bu uysal bir ruh hali ya da teslimiyetçi bir dünya görüşünden değil, eğitimimiz boyunca edindiğimiz etik ilkeler, halkımıza karşı taşıdığımız sorumluluk bilinci ve yaptığımız işin ciddiyetinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu tutumumuz, ciddiyetsiz politikalara uyum sağlayacağımız, sessiz kalacağımız anlamına da gelmemelidir.

           Siyasi iktidar ve destekçisi sağlık yöneticilerini yürüttükleri politikaların, sağlık emekçilerine karşı benimsenen tutumun, maruz bırakıldıkları şiddet olaylarının ve baskıların toplum sağlığını tehlikeye atan bir fiili durum yarattığını, kamuoyu önünde bir kez daha yineliyor, ilgilileri mevcut tutumlarından vazgeçmeleri ve şiddete karşı acil önlemler almaları için göreve çağırıyoruz.

 

 

İstanbul Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Anadolu Şubesi

Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]