Bugün TBMM Grup Salonu girişinde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirilen fiili saldırıyı ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, Sayın Genel Başkana ve CHP’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

 Bu saldırının; yıllardır ülkemizde farklılıklara yönelik geliştirilen nefret söylemlerinden, ötekileştirme politikalarından ve yaratılan şiddet kültüründen bağımsız olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Son dönemlerde özellikle de yerel seçim ortamında kullanılan nefret söyleminin toplumda yarattığı kutuplaşmayı ve bunun sonuçları ile bağlantısını da göz ardı edemeyiz. Nefret söylemelerinin etkisi; yerel seçim çalışmaları döneminde demokratik siyaset yapan kişi ve partilere yönelik birçok ilde linç girişimi ve fiziki saldırılarla ortaya çıktı.

 Bu tür olayların yaşanmaması için; 

  • Siyasal iktidarın nefret söylemini yasaklaması ve nefret suçları için bir an önce evrensel standartlarda düzenleme yapması, 
  • Seçim propaganda sürecinde toplumda yaratılan halen de sürdürülen  kutuplaştırıcı söylemlere son verilmesi, 
  • Demokratik siyaset zeminini güçlendirmek için de 12 Eylül yasaları bir kenara bırakılmalı ve siyasal yaşamı düzenleyen yasalardaki anti demokratik hükümler kaldırılarak vatandaşın siyasete ve siyasetçiye güveni tesis edici çalışmalar yapılmalı, 
  • Demokrasi kültürünün geliştirilmesi için; ifade ve örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere demokratik ve bir arada yaşamın önündeki tüm engellerin kaldırılması, ülkemizin çok kimlikli, çok inançlı yapısına uygun yasal ve anayasal değişiklikler bir an önce hayata geçirilmelidir. 

TBMM çatısı altında böylesi bir fiilin gerçekleşmiş olması oldukça üzücü ve düşündürücüdür. Siyasal iktidar öncelikle bu saldırı olayını aydınlatmalı ve sorumlularını yargıya teslim etmelidir. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.  8 Nisan 2014

  

 

                                                                               MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]