İSTANBUL ANADOLU; 14 MART GREVİ GÖZTEPE EAH ASİSTANLARI 17 MART’TA DA GREVDE OLACAKLARININ ÇAĞRISINI YAPTI

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASİSTAN HEKİMLERİ G(ö)REVDE!…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin özlük hakları için, kötü çalışma koşullarına, düşük ücret ve ek ödemeye, eğitim eksikliğine karşı iş bırakarak elde ettiği kazanımlar ülkenin farklı yerlerindeki asistan hekim mücadelesine umut oldu.
goztepeasistangrev1Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin iş bırakmasının ardından şimdi de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri sorunlarını dile getirmek için iş bırakıyor.
Bir süredir her klinikten temsilcilerin katılımı ile toplantılar yapan Göztepe asistan hekimleri sorunları ve taleplerini belirleyerek hastane yönetimine ileterek sorunlarının çözümü için somut adımlar atılmasını talep ettiler. Yönetimden tekrar randevu talep eden asistan hekimlerin bu talebinin karşılık bulmaması üzerine 14 Mart Tıp Bayramında TTB ve diğer sağlık meslek odaları, sendikaların çağrıcılığı ile yapılan G(ö)REV’e asistan hekimlerin geniş katılımı gerçekleşti.
Asistan hekimler saat 08:00’de Merkez bina başhekimlik önünde toplanmaya başladı. Her saat kalabalıklaşan sağlık çalışanları saat 10:00’da geniş bir katılımla basın açıklamalarını gerçekleştirdi. Açıklamaya Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi asistan hekimleri ile Sancaktepe ve Ataşehir Ağız Diş Sağlığı merkezlerinden diş hekimleri de destek verdi
Ortak basın açıklamasını İTO Göztepe Hastane Temsilcisi ve SES Göztepe işyeri temsilcisi Dr. Özkan Gülmez okudu. Sonrasında asistan hekimlerin sorunları ve yönetime ilettikleri taleplerini içeren basın metnini Dr. Hilal İmamoğlu okudu. Basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası yönetim kurulundan Dr. Ümit Şen ve Dr. Ali Özyurt da katılarak destek verdi. İTO adına konuşmayı Dr. Ümit Şen yaptı. Ardından SES adına destek konuşmasını ise Eczacı Suat Suna yaptı.
Öğle saatlerinde katılım giderek artarken hemşireler ve yardımcı sağlık personeli eyleme destek verdi. Taşeron sağlık emekçileri 50 kişi ile yapılan greve desteklerini iletirken, diğer sağlık personeli taşeron sağlık çalışanlarının ücretlerinin zamanında yatırılmaması, keyfi ve ücreti ödenmeyen fazla mesailerine karşı yanlarında olduklarını beyan ederek taşeron sağlık emekçilerine sahip çıktı. Bu sırada Taşeron sağlık emekçilerinin sorumlusu olduğu öğrenilen bir kişi taşeron sağlık emekçilerini tehdit ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu esnada asistan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesi ile tehditler savuran firma yetkilileri uzaklaştırıldı. Tüm sağlık çalışanları birbirine destek olma kararlılıklarını sloganlarla haykırdı.
Sonrasında Göztepe asistan hekimleri G(ö)REV’e devam etmeyi oylamaya açarak “Talepleri karşılanana ve somut adımlar atılana kadar oy birliği ile G(ö)REV’e devam” kararı aldılar. Yapılan oylamanın ardından yaklaşık 100 asistan hekim toplu şeklide hastane yönetimi tarafından düzenlenen ve Medeniyet Üniversitesi Rektörü, Anadolu Kuzey Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri, Göztepe Hastane Yöneticisi ve Başhekiminin katılımı ile gerçekleştirilen 14 Mart kutlama programına katılarak engellemelere rağmen haklı taleplerini kürsüden dile getirdi. Asistan hekimlerin sorun ve taleplerini dile getiren Dr. Özkan Gülmez taleplerinin takipçisi olacaklarını, eylemlerine 17 Mart Pazartesi günü kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
Tüm sağlık çalışanlarını mücadelelerine destek vermeye çağıran Göztepe asistan hekimleri 17 Mart Pazartesi günü saat 08:00’de Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Bina Başhekimlik önünde toplanmak üzere eylemlerine son verdi.

goztepeasistangrev4

goztepeasistangrev3

goztepeasistangrev2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]