Sistem hatalarının çalışanların sorumluluğu üzerine kurgulandığı yapılanmanın, daha ne kadar şiddeti beraberinde getireceği bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığının günü kurtarma adına hükümet etme sorumluluğunu göz ardı ederek “çalışan” ile ” hastanın” karşı karşıya getirildiği; “günü kurtarma ve  popülist uygulamaları” hala gündeminde tutması; sağlıktaki şiddeti dur durak bilmeden giderek artırıyor. Her gün yeni mağdurlar yaratılıyor.

Nitekim dün de Diyarbakır Ağız Diş Sağlığı Merkezinde görevli aynı zamanda Diyarbakır Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Mustafa TÜMERDEM, bir hasta tarafından darp edilmek suretiyle, sağ gözünden yaralanmış,  yapılan  muayene sonucu meslektaşımıza bir haftalık iş göremez raporu verilmiştir.

Cinnete dönüşen sağlıktaki bu şiddetin ne zaman ve hangi şekilde çözüleceği bilinirken, vatandaş-sağlık çalışanı kavgasının sürmesi belli ki esas sorumluları, gözden uzakta tutuyor.

Sağlık meslek örgütleri olarak bu olayı telin ediyoruz, kınıyoruz. 

Ve lütfen gerçek sorumluları, sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Türk Tabipler Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Türk Ebeler Derneği (TED)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER)

Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]