Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde angarya çalışma ve

ekonomik özlük hakları için asistan hekimlerin 19 Şubat’ta

başlattığı grev sürüyor.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de 19 Şubat 2014’te başlayan Asistan Hekim GREV’i 26 Şubatta Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki diğer sağlık çalışanlarının asistan hekimlere destek amaçlı grev’e gitmesi ile devam ediyor. İzmir’deki diğer hastanelerden sağlık asistaneylemdestek1çalışanlarını 26 Şubat Çarşamba günü iş bırakarak grevi destekledi ve hastane bahçesinde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına TTB Başkanı Ahmet Özdemir Aktan, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, TTB MK üyesi Fatih Sürenkök, CHP Milletvekili Musa Çam, SES İzmir Şube yönetimi, İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner ve Hemşireler Derneği katıldı.

Burada yapılan açıklamada asistan hekimlerin haklarını alana kadar mücadeleye devam edecekleri belirtildi. Atatürk Eğitim Hastanesi’nde greve katılımın yüksek olduğu ifade edildi.

Konuşmalarda, grevin taleplerinin meşru ve haklı olduğu, bu taleplerin karşılanmasının yanı sıra niteliksiz bir eğitim, giderek kaybedilen özlük hakları, ağır iş yükü ve halkın sağlık hizmetine erişmesi önündeki engeller dile getirildi. Bunların nedeninin sağlıkta dönüşüm programı olduğu ifade edildi.

Sağlık hakkının, sağlıkta dönüşüm programıyla ticarileştirildiği söylenerek, sorunların temelinde kâr elde etme amacı olduğu vurgulandı. Bu nedenle mücadelenin sağlıkta dönüşüm programına karşı verilmesi gerektiği belirtildi. Katip Çelebi Tıp Fakültesi ve Atatürk Eğitim Hastanesi’ndeki eylemlerin temelinde yer alan sorunların bütün sağlık emekçilerinin sorunları olduğu ve bu grevin Türkiye’ye yayılması için bir kıvılcım ve anlamlı bir adım olduğu vurgulandı.

Devam etmekte olan grevi desteklemek için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Servis Girişleri önünde de basın açıklaması gerçekleştirildi. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 26 Şubat 2014 tarihinde tabip odaları asistan hekimlerin de katılımı ile bulundukları illerde basın açıklaması düzenleyerek İzmirli meslektaşlarını desteklediklerini ve haklı taleplerinin arkasında olduklarını ifade ettiler.

Grev diğer sağlık çalışanlarının desteği ile devam ediyor.

 

SES İzmir Şubesi


asistaneylemdestek2 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]