İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NEDEN TAŞINIYOR?

İstanbul’da bulunan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve araştırma Hastanesi taşınıyor.

268 yatak kapasiteli, 394 çalışanı olan ve günde 800’e yakın kişiye poliklinik hizmeti veren İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon EAH taşınıyor. İstanbul’da, bu alandaki tek dal hastanesi olmasına rağmen; fiziki şartların yetersizliği ve binaların depreme dayanıklı olmaması gerekçe gösterilerek yerinden edilmeye çalışılıyor.

İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon EAH Bahçelievler ilçesinin, İstanbul’da az rastlanan yeşil alanlarından birinde yer almaktadır. Bu bölgede yaşayanların nefes aldıkları, yürüyüş yaptıkları ve en önemlisi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde olduğu gibi, doğal afetlerde sığındıkları bir alana sahiptir. Daha da önemlisi, geniş bir çevreyi içine alan bir bölgede yaşayanlara sağlık hizmeti vermektedir.

Şimdi bu hastane; Rehabilitasyon Hizmeti verme kriterlerinden uzak, henüz tamamlanmamış, içinde inşaat faaliyeti devam eden, seçim öncesi yatırımın bir parçası olarak alelacele açılışı yapılan Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne taşınıyor.

AKP Hükümeti’nin Kamu Hizmetleri’nin tasfiyesi, piyasalaştırılması ve ticarileştirilmesinin bir parçası olarak uygulanmakta olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile bütçeden sermayeye kaynak aktarılmaktadır. Sağlık Hizmeti tamamen ticarileştirilmiştir. Bu nedenle hizmetin verimliliği ve kar durumuna göre planlanmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda birçok hastane, birçok hastanede verimsiz olduğu için klinikler kapatılmıştır, kapatılmaktadır. Bütün bunlar yapılırken; bir yandan da Kamu-Özel Ortaklığı yoluyla sermayeye kaynak aktarılmakta, “Kampüs Hastane”-“Şehir Hastaneleri” planının hayata geçirilmesi ile birlikte yerinden edilen hastanelerin, şehirlerin ranta uygun ve stratejik yerlerde bulunan binalarının paylaşılması planlanmaktadır. Şimdi Sağlık Bakanlığı’na soruyoruz:

  • İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon EAH’nin kapatılma-taşınma gerekçesi yukarıda belirtilen neden kapsamında mıdır?
  • Mevcut Hastane bölgesinin ne olacağı konusunda bir planlama yapılmış mıdır?
  • Bu taşınma kalıcı bir taşınma mıdır, geçici midir? Geçici ise hastane için nerede, ne zaman, nasıl bir bina yapılması düşünülmektedir?

Sağlık Bakanlığı bu ve buna benzer sorularla ilgili açıklama yapmalı, bu sorulara yanıt vermelidir.

Biz bu filmi daha önce de gördük. Üç yıl önce benzer biçimde geniş ve yeşil alana sahip, Türkiye’nin tek Lepra Hastanesi, sağlık çalışanı atanmayarak fiilen kapatılmaya çalışılmadı mı? Bu; hasta, hasta yakını ve çalışanlar sahip çıktığı için başarılamadı, halen hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi için de başta sağlık alanındaki örgütler, diğer emek ve meslek örgütleri, buradan hizmet alan hastaları, bölge halkını ve hastane çalışanlarının tümünü hastaneye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Medya kuruluşlarının da bu konuya ilgi göstermesini bekliyoruz. 07.02.2014

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ (TDB)

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEV SAĞLIK İŞ)

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ (THD)

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ/TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD DER)

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ TENİSYENLERİ/TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TMRT DER)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]