İzmir’de grevde olan asistan hekimlere destek için; bugün şube olarak İstanbul Tabip Odası ile birlikte Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın açıklaması yapıldı.


 

asistaneylemdestek 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]