MEMURLAR Ocak 2014 maaşlarını zamlı olarak aldı, memurların eline 125,00 – 140,00.TL. net zam aldıklarını gördüler. Bu ilerideki aylarda vergi dilimlerindeki artışlarla 116,00.TL.’ ye kadar düşecektir. Taban aylığı katsayısı değişmediği için ek ödemelere hiçbir insancayasamakzam yapılmayacaktır. Döner Sermaye ek ödemelerimizde artış maaş katsayısına bağlı olarak artmaktadır. Maaş katsayısına Toplu Sözleşme görüşmelerinde zam yapılmaması Döner Sermaye ek ödemeleri sabit olmadığı için boyuna düşürülmektedir.

            Daha memurlar zamlı maaşı almadan 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana Euro da, Dolar da artışlar olmuş maaşlarda artış toplamda %5,2 iken, erime %16 ları bulmuştur. Bunu yıllık olarak hesaplarsak %30 lardadır. Yeni sözleşme ile artık memurlar enflasyon farkı da alamayacaktır. Bu dövizdeki hareketlilik tüketim mallarına (patates, fasulye, biber, akaryakıt gibi) aynı oranda zamları da getirmiştir. Memurlar şimdiden ay sonunu nasıl getireceğini düşünmeye başladı. Bu değişiklikler 2 yıl sonra yeni Toplu Sözleşmede pazarlık konusu olacaktır.

            Bunun suçlusu hesap bilmeyen bu sözleşmeye imza atan yandaş Hükümet işbirlikçisi Sendikalardır. Bizler 2012 yılında 4688 sayılı Toplu Sözleşme Yasasında yapılan değişikliğe itiraz etmiştik. “Grevsiz Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz grev olmaz” dedik. Yasanın demokratik emekçilerin ekonomik, sosyal, siyasal haklarını korumaz dedik. Bizim talebimiz tüm Kamu emekçilerinin, emeklilerin enflasyon karşısında ezdirilmemesi, taban aylığın en az insanca yaşanabilecek yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret (2.500,00.TL.) olmasını istemiştik. Öncelikle ek ödeme adaletsizliği giderilmeli, performans ücretlendirilmesinden vazgeçilmeli, emeklilikten sayılmalı, vergi dilimi en alt sınırdan sabit tutulmalıdır.

            Bu durumda yeniden Sendikalar Toplu Sözleşme görüşmelerine çağırılarak her Sendika kendi üyeleri için Toplu Sözleşme yapmalıdır.

            Personel eksikliği giderilmeli, farklı mesleklerin görev tanımları yapılarak ücret eşitsizliği giderilmelidir. Angarya çalışmalara, mobbing e son verilmelidir.

            Sağlık hizmeti alımında özellerde ve Üniversite sağlık Kurumlarında muayene ücretlerine %200’ lük zamlar yapılmıştır. Göz ve diş tedavisinde katılım payı alınmaktadır. Yurttaşlar sağlık hizmeti almakta zorlanıyor. Her türlü katkı – katılım paylarına, ilave ücretlere, sağlık primine son verilmeli sağlıkta parasal engeller olmamalıdır. Sağlık ve Sosyal Hizmetler başta olmak üzere Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine, piyasaya açılmasına, özelleştirilmesine son verilmeli, nitelikli, ulaşılabilir, Kamusal sağlık ve sosyal hizmeti sunulmalıdır.

            4/B, 4/C, 4924, 50 D, vekil, taşerona son verilmeli herkes kadrolu olmalı, sınav kazanan veri hazırlamacılarına acilen kadroları verilmeli, iş güvencesi, ücret güvencesi sağlanması için herkese güvenceli gelecek SES olarak mücadele etmeye devam edeceğiz.    

Muzaffer YÜKSEL

SES Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]