Üniversite Hastanelerinde ilave ücret uygulaması..!

  • Muayenede SUT fiyatının iki katı,
  • Diğer işlemlerde bir katına çıkaran Bakanlar Kurulu kararı 17 Ocak 2014’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Hükumet, üniversite hastanelerine kaynak yaratmak için vatandaşın cebine göz dikti.

Vatandaşlar, üniversite hastanelerinde öğretim üyelerinden sağlık hizmeti almak için Bakanlar Kurulu kararı ile özel hastanelerde olduğu ilave ücret ödemek zorundalar. 

Kamu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti almak için vatandaşın cebinden para ödemesinin yolu açıldı. Sağlık hizmeti almak için artık sadece GSS primi, katkı-katılım payı, reçete bedelleri yeterli değil; şimdi özel sağlık kuruluşlarında olduğu gibi ayrıca ilave ücrette ödemek gerekiyor.

Sağlıkta Dönüşüm Programını açıklarken gerek Başbakanın gerekse dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın sarf ettikleri ‘’bıçak parasını kaldıracağız, doktorun elini hastanın cebinden çıkaracağız”,artık vatandaşı tuzu kuru öğretim üyesi hekime soydurmayacağız” sözleri, hala belleğimizde tazeliğini korumaktadır.

Oysa halen aynı kişinin Başbakanı olduğu Bakanlar Kurulu, 17 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile ‘’Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenmiş sağlık hizmeti bedelinin, bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir’’ hükmünü getirmiştir. Yani müstafi Sağlık Bakanının ifadesiyle vatandaştan“bıçak parası” alınmaya bu kez “yasal olarak”  devam edilmektedir.

Sağlığı piyasalaştırırken sürekli hekimleri kötüleyen ve itibarsızlaştırmak isteyen yetkililer, belli ki şimdi kötüledikleri ve hakaret ettikleri hekim öğretim üyeleri üzerinden borç yükü altındaki üniversitelere kaynak yaratma telaşındalar.

 Üniversite hastanelerinde vatandaşın cebinden ödeyeceği ilave ücretler

Ayakta başvurularda SGK ödeme listesi ve ilave ücret

UZMANLIK DALLARI

ÜNİVERSİTE SUT FİYATI (TL)

ALINACAK İLAVE ÜCRET (TL)

Çocuk Sağlığı ve Hakları

45

90

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

49

98

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

50

100

Genel Cerrahi

55

110

Göğüs Hastalıkları

49

98

Göz Hastalıkları

43

86

İç Hastalıkları

56

102

Kadın Hastalıkları ve Doğum

61

122

Kardiyoloji

68

136

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

43

86

Nöroloji

51

102

Ortopedi ve Travmatoloji

49

98

Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

49

98

Üroloji

55

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversite hastanesinde, öğretim üyesine ayaktan poliklinik muayenesi olmak isteyen vatandaş cebinden yaklaşık ortalama 100 TL ödeme yapacaktır.

 

 

SUT’taki İşlem Fiyatları ve İlave Ücret bedelleri

 

 

 

İŞLEM ADI

Üniversite Fiyat (TL)

Alınacak ilave ücret (TL)

Tonsillektomi

629

629

Mastektomi, modifiye radikal

1.468

1.468

Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf

1.265

1.265

Appendektomi

440

440

Segmenter kolon rezeksiyonu

1.370

1.370

Hemoroidektomi

498

498

Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN

1.387

1.378

Lomber diskektomi, tek seviye

1.175

1.175

Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraoküler lens  implantasyonu

451

451

Orta kulağa implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi

1.760

1.760

Tiroidektomi total, iki taraf

1.217

1.217

Üreterolitotomi

797

797

Normal vajinal doğum (İlk doğum)

550

550

Sezaryen

495

495

Prostatektomi, açık

1.510

1.510

 

Yapılan girişimsel işlemlerde ise Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilen paket fiyatın bir defada asgari ücretin (net 846 TL ) iki katına yani 1692 TL ye kadar ulaşabilecek ilave ücreti vatandaşın cebinden çıkacaktır. Organ nakillerinde, kardiovasküler cerrahi işlemlerinde, acil girişimsel işlemlerde ise ilave ücret alınmamaktadır.

Sonuç olarak;

Özel sağlık kuruluşlarında olduğu gibi üniversite hastanelerinde de vatandaşın cebinden ilave ücret alınmaya başlanması ile üniversite hastaneleri artık bir tür özel hastane statüsüne geçirilmiştir.

Başbakan ve Sağlık Bakanı, üniversite hastanelerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarını vatandaşın cebinden alınacak paranın paylaşımından ibaret sanmaktadır. Oysa öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarının sorunlarının başında iş-işyeri, gelir ve gelecek güvencesi sağlanması, can güvencesi, mesleki bağımsızlık ve nitelikli tıp ve uzmanlık eğitiminin sürdürülmesi gelmektedir.

Öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları görevlerini performans, ciro ve SUT baskısı altında kalmadan ve gelecek kaygısı duymadan yapmak istemektedir. Tıbbi hizmeti değersizleştiren, hastaları ‘puan ve ilave ücret‘e dönüştüren ücretlendirme modeli yerine iş ve ücret güvencesi olan,  insanca yaşamaya ve mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak ücretlendirme sistemine geçilmesini talep etmektedir.

Sendikamız SES, Sağlığı hak olmaktan çıkaran ve herkese parası kadar sağlık hizmeti anlamına gelen, parası olmayanın sağlık hizmetine erişemediği; sağlık çalışanlarının iş-işyeri, ücret, gelecek ve can güvencesini ortadan kaldıran bu sisteme, “Sağlıkta dönüşüm Programı”na karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürmektedir, sürdürmeye de devam edecektir. Başta sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olmak üzere, tüm emekçileri ve halkı bu mücadelede bizimle birlikte olmaya, hükümeti de eline-yüzüne bulaştırdığı bu sistemden yol yakınken vazgeçmeye çağırıyoruz.18.01.2014

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]