MESAİ SAATLERİ VE ÖĞLE YEMEK TATAİLİGENELGESİ İLE İLGİLİ YAZIMIZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Mesai saatleri ve öğle yemek tatilini düzenleyen genelge ile ilgili Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı’na bir yazı gönderdik.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

Kurumunuz tarafından yayınlanan ve çalışanların mesai saatleri ile öğle yemek tatilini düzenleyen 2014/1 sayılı genelge incelenmiş olup, bugüne kadar çözülememiş mesai saatleri sorununu çözmekten çok, daha karmaşık hale getirmektedir.

30 Ocak 2010 tarihinde çıkarılan ve Temmuz 2010’da yürürlüğe giren 5947 sayılı Yasa’nın 19 a maddesi ile sağlık çalışanlarının haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiştir. Bu yasal düzenlemeye rağmen yıllardır sağlık çalışanlarının mesai süreleri fiilen 40 saate düşürülememiş, bu konuda yayınlanmış genelgeler, her hukuki itiraza bağlı olarak sürekli değiştirilmiş, çalışanlar yasal olan bu haktan yararlandırılmamıştır. Sendikamız tarafından yapılan müteaddit görüşmelerde bunun sözlü olarak ifade edilmesi ve yazılı birçok başvuruya rağmen sorun çözülememiştir. Sorunun çözümüne yönelik yayınlanmış olan son genelgenin uygulanmasında bir çok sıkıntı yaşanacağı aşikardır.

Hastanelerde hizmet 7 gün 24 saat üzerinden yürütülmekte olup, yalnızca Acil Servisi, Yoğun Bakımlar, Ameliyathane, Doğumhane gibi özellikli birimlerde değil, Poliklinikler dışında kalan tüm birimlerde, hizmet kesintisizdir ve öğlen yemeklerine münavebeli olarak gidilmektedir. Tüm birim çalışanları zamanla yarışarak öğlen yemeği ihtiyaçlarını karşılamakta, bazı birimlerde bu ihtiyacın karşılanması için zaman bile bulunamamaktadır. (bazı birimlerde-yoğun bakımlar, ameliyathaneler gibi-birime getirilen yemeklerin hızlıca yenmesi şeklinde de uygulama olabilmektedir) Ayrıca laboratuar, röntgen gibi özelikli olmayan birimlerden acil servislere hizmet verenlerde de durum bunun aynısıdır. Yalnızca idari personel (İdari Birimler, Evrak Kayıt, Sağlık Kurulu, Hasta Kabul) ile Polikliniklerde çalışan personel öğlen bir saat dinlenme olanağı bulabilmektedir. Bütün bu nedenlerle ilgili genelgede yapılan sınıflandırma üzerinden mesai düzenlemesi hem ayırımcıdır, hem de karmaşıklığa neden olmaktadır. Yasanın emredici hükmünün yerine getirilmesini de sağlamamaktadır.

Günlük olarak rutin öğlen mesaisi kullanabilen (idari personel, evrak kayıt, hasta kabul, sağlık kurulu vb) birimler dışındaki tüm birimlerde mesai saatlerinin kesintisiz olarak 08.00-16.00 olarak belirlenmesi sorunun çözümüne kalıcı katkı sunacaktır, yapılan yasal düzenlemenin de mantığına uygun hale gelmiş olacaktır. Bu doğrultuda düzenleme yapılarak yeni bir genelgenin yayınlanması için gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 


                                                          

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]