İZMİR: Yönetici baskısına, mobbinge, sürgünlere teslim olmayacağız

Facebook
Twitter
WhatsApp

Menemen Devlet Hastanesi Yöneticisi Nusret AYAZ bir yandan Sendikamız çalışanlarına karşı baskı, mobbing ve sürgün politikaları uygularken, diğer yandan hastane işletmesinde kar uğruna şiddete davetiye çıkarmaktadır.

Bugün Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği ile Menemen Devlet Hastanesi Yöneticisi eliyle uygulanan baskı, mobbing ve sürgünlere teslim olmayacağımızı haykırmak, Acil serviste görevli hekim arkadaşımıza yapılan bıçaklı saldırıyı kınamak ve sağlık emekçilerine menemendevletuygulan şiddete artık yeter demek için açıklama yapıyoruz.

Piyasacı sağlık sistemine itiraz eden, sağlık alanının birikmiş sorunlarına sendikalı kimlikleri ile yanıt arayan üyelerimize mobbing, baskı, sürgün ve şiddete maruziyeti tek seçenek olarak sunan Yönetici Nusret AYAZ Genel Sekreterliğin şemsiyesine sığınarak hastaları mağdur, çalışma yaşamı ile ilgili iş barışını bozmaya devam etmektedir.

Bir önceki dönem Menemen Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcilerimiz olan Dr. Hüseyin GÜVEN, Dr. Hakan UÇAR, Diş Hekimi Fuat ERKABADAYI ve üyemiz Dr. Ali Rıza DENİZ’e Menemen Devlet Hastanesinde mesleklerini icra etme olanakları bu zihniyet eli ile sınırlandırılmış, hastalar da mağdur edilmiştir.

Menemen Devlet Hastanesi Aile Hekimi Uzmanı işyeri temsilcimiz Dr. Hüseyin GÜVEN’in polikliniğini kapatarak işe koyulan Yönetici Nusret AYAZ, peşi sıra uzmanlık alanı olmayan acil biriminde nöbete görevlendirerek cezalandırmış, bu da yetmeyince Genel sekreterlikle işbirliğine girerek Dikili ve Çandarlı bölgesine sürgün edilmesine yol vermiş, takibi altındaki hastalar mağdur edilmiştir.

Diğer bir sürgün ise, Menemen Ağız Diş Sağlığı Merkezi Diş hekimi olan Dr. Fuat ERKABADAYI’nın Şakran Cezaevine sürgün edilmesidir. Çalıştığı birimde en kıdemli ikinci diş hekimi olan ve uzun yıllar cezaevi hekimliği yaparak sırasını savan(sekiz yıl Batman Cezaevi, üç yıl Foça Açık Cezaevi) Dr. Fuat ERKABADAYI’yı rızası dışında Şakran Cezaevine son anda sürgün etmiştir. Bu sürgün ile randevuya aldığı hastalar da yönetim eli ile mağdur edilmiştir

Hak, hukuk tanımayan sözleşmeli Yönetici Nusret AYAZ hızını alamamış, temmuz ayında sendikal faaliyetin gereği bildiri dağıtan Dr. Hakan UÇAR’ın üzerine Hastane Müdür yardımcısı İbrahim ŞİMŞEK’i ve güvenlik elemanlarını yollayarak sendikal faaliyeti engellemiştir. Dr. Hakan UÇAR, sağlık emekçilerini gün geçtikçe daha çok tehdit eden, güvencesiz çalışmaya karşı duruş sergilemiş, bu bağlamada taşeron çalışanları sendikalı olmaya davet etmiştir. Sağlık emekçilerini bölmeye, yalnızlaştırmaya çalışan sistem, bu dayanışmacı tavır karşısında tüm güçlerini pervasızca sendika üyemizin üzerine salmıştır. Tek amacı piyasalaşmış sağlık sisteminin sağlık emekçileri ve hasta mağduriyeti üzerine oluşan olumsuz, yıkıcı sonuçlarına hastane çalışanları ile sendikamız ilkeleri çerçevesinde çözüm aramak olan Dr. Hakan UÇAR sırf SES üyesi olması ve hastanesinde yaşanan haksızlıklara teslim olmaması nedeniyle düzmece yöntemlerle yargılanıyor! Asıl yargılanması gerekenler ise Menemen Devlet Hastanesinde koltuk, makam işgal etmeye devam ediyor.

Menemen Devlet Hastanesinde yaşanan ve sendikal faaliyetimizi zedeleyen bu haksız tutuma ilişkin Yönetici Nusret AYAZ ile defalarca görüşülmesine rağmen yol alınamamış, sorun İzmir Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Sekreterliğine taşınmıştır. Genel Sekreterlik ise önceden sendikamıza verdiği randevuyu daha sonra erteleyerek sorunu geçiştirmiş, tüm çabalarımıza rağmen tüm bu olumsuzlukların sorumluluğunu almaktan da kaçmıştır.

Ülkemizde her ay bine yakın sağlık emekçisinin şiddete maruz kaldığı günümüzde artık çalışana şiddet sıradan bir hal almıştır. Katkı ve katılım payı ödemek istemeyen poliklinik hastaları çözümü acil kapılarında aramakta, bu da acillerin hem iş yükünü arttırmakta hem de hasta ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirerek şiddeti tetiklemektedir. Menemen Devlet Hastanesi yöneticileri acil hasta kriterlerine bakılmaksızın acile başvuran tüm hastalara bakılması yönünde uyguladığı baskı acil hekimi olan Dr. Ali Rıza DENİZ’e karşı hastanın uyguladığı şiddeti tetiklemiştir. Dr. Ali Rıza DENİZ’e uygulanan şiddeti kınıyoruz. Sendikal faaliyeti gereği bildiri Dağıtan üyemiz Dr. Hakan UÇAR’ın üzerine güvenlik elemanlarını örgütlü bir biçimde sevk eden hastane yöneticileri ne yazık ki aynı “hassasiyeti” şiddete maruz kalan Dr. Ali Rıza DENİZ’den esirgemişlerdir.

İzmir Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Sekreterliğini ve himayesi altına aldığı Menemen Devlet Hastanesi Yöneticisi Nusret AYAZ’ı uyarıyoruz!

Sağlık emekçilerini köleleştirip, hastaları ticari bir metaya dönüştüren piyasacı sağlık sisteminde meslek onuruna sahip çıkarak nitelikli, kolay ulaşılabilir, ücretsiz bir sağlık sistemi için varını yoğunu ortaya koyan sağlık emekçilerine baskı, mobbing uygulamaktan derhal vazgeçin. Sürgünleri durdurun. Kaynağı olduğunuz çalışana şiddetin önlenmesine dair gerekli önlemleri alın.

Sağlık emekçilerine uygulan şiddete artık yeter diyoruz…

Yönetici baskısına, mobbinge, sürgünlere teslim olmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz!

SES İZMİR ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]